Community Abonneren
×

Juiste zorg op de juiste plek: regio’s aan zet

Rapporten willen nog weleens in bureauladen verdwijnen. Zo niet het rapport dat de taskforce De juiste zorg op de juiste plek een jaar geleden overhandigde aan minister Bruno Bruins. Het heeft een vlucht genomen en lijkt breed omarmd te worden. Na het voorbereidende werk zijn nu de regio’s aan de beurt. Ernst van Koesveld is […]

Rapporten willen nog weleens in bureauladen verdwijnen. Zo niet het rapport dat de taskforce De juiste zorg op de juiste plek een jaar geleden overhandigde aan minister Bruno Bruins. Het heeft een vlucht genomen en lijkt breed omarmd te worden. Na het voorbereidende werk zijn nu de regio’s aan de beurt.

Ernst van Koesveld is plaatsvervangend directeur-generaal langdurige zorg bij VWS en secretaris van de taskforce.

Hij zegt: “Het is een bewuste keus geweest om de uitgangspunten van De juiste zorg op de juiste plek op te nemen in de hoofdlijnenakkoorden die VWS met de veldpartijen heeft gesloten. Het wordt daarmee ook vertaald in de beschikbare budgetten voor de diverse zorgsectoren: voor de medisch-specialistische zorg nul procent groei in 2022 en een forse plus voor de eerste lijn en de wijkverpleging in de komende jaren. De zorg zal dus dichter bij huis of waar mogelijk zelfs thuis verleend gaan worden. Wijkverpleging, huisartsen en zorggroepen spelen een belangrijke rol in de zorgverlening, of ziekenhuizen verlenen de zorg op afstand. Het is een beweging met drie aspecten: zorg voorkomen, zorg verplaatsen en zorg vervangen.”

Ondersteuning

Na de presentatie van het rapport zijn afspraken gemaakt om het regioperspectief helder te krijgen: hoe ziet de omgeving eruit, hoe ontwikkelt die zich en in hoeverre sluit het zorgaanbod daarop aan? “Zo brengen we regionaal de opgave in kaart”, zegt Van Koesveld.

“We zullen zien dat de zorgvragen per regio kunnen verschillen, of dat bijvoorbeeld in de ene regio de ondersteuning in het sociaal domein beter geregeld is dan in de andere. Dat is belangrijke informatie, want het vormt de basis voor een regionale insteek. Vanuit de regio’s leidde dit tot de vraag om ondersteuning. Die boden we via vijf regioconferenties waarin duizend deelnemers participeerden.”

Omarmd en uitgelegd

Guy Schulpen is medisch directeur van Zorg In Ontwikkeling en lid van de taskforce. Hij zegt: “De eerste fase was zorgen dat het in de hoofdlijnenakkoorden kwam, dat de financiers het omarmden en dat het goed werd uitgelegd. Nu moet het regionaal tot stand komen: welke mensen wonen daar, welke zorgvragen hebben ze, welke samenwerking tussen aanbieders is daarbij nodig? Niet iets waaraan je een concreet tijdpad kunt koppelen en zeker ook iets waarin per regio faseverschillen mogen bestaan. Het is alleen belangrijk te zorgen dat het nergens niet gebeurt.”

Lees hier het hele artikel.