Community Abonneren
×

Onvoldoende digitale verbinding

Vroeg erbij zijn en anticiperen op mogelijke problemen. Dat is de basis van integrale zorg rondom thuiswonende kwetsbare ouderen. Het vereist een goede gegevensuitwisseling, maar die vormt in de praktijk een bottleneck. In de regio Gorinchem is samenwerking tussen professionals goed vormgegeven op het vlak van zorg voor kwetsbare ouderen, zo stelt huisarts Janine Canoy […]

Vroeg erbij zijn en anticiperen op mogelijke problemen. Dat is de basis van integrale zorg rondom thuiswonende kwetsbare ouderen. Het vereist een goede gegevensuitwisseling, maar die vormt in de praktijk een bottleneck.

In de regio Gorinchem is samenwerking tussen professionals goed vormgegeven op het vlak van zorg voor kwetsbare ouderen, zo stelt huisarts Janine Canoy uit Hardinxveld-Giessendam. Maar het loopt volgens haar spaak als het gaat om de digitale beschikbaarheid van relevante informatie en het delen van gegevens

“We kunnen geen gegevens uitwisselen met het ziekenhuis. Ook de wijkverpleegkundigen van de vier thuiszorgorganisaties hebben hun eigen systeem. Alleen met de huisartsenpost kunnen we informatie delen. Dat maakt het verlenen van goede zorg lastig.”

Tegen wil gereanimeerd

Zij vervolgt: “We doen in onze regio aan advanced care planning: we gaan met ouderen gesprekken aan over welke zorg en behandelingen ze nog wel en niet willen, thuis of in het ziekenhuis. En heel belangrijk: wel of niet reanimeren? Deze afspraken leggen we vast; bij de oudere thuis op papier en digitaal naar de huisartsenpost voor eventuele acute situaties buiten dag-praktijkuren. Bij de meldkamer en SEH zijn ze echter niet op de hoogte van deze afspraken. Ik heb situaties meegemaakt waarin iemand wel was gereanimeerd, terwijl deze patiënt dat niet wilde. Ik zie nog te vaak dat een oudere wordt opgenomen, een uitgebreid onderzoeks- en behandeltraject ondergaat en er slechter uitkomt. Had dit nog gemoeten, vraag ik me dan af.”

Verkenner

In opdracht van InEen is onlangs een inventarisatie gedaan van de behoeften en eisen op het vlak van een goede gegevensuitwisseling die multidisciplinaire zorg bij thuiswonende kwetsbare ouderen ondersteunt. Volgens InEen-bestuurder Maarten Klomp bevat het rapport een aantal goede bouwstenen. InEen, LHV, NHG en Actiz hebben aan het ministerie van VWS voorgesteld een verkenner aan het werk te zetten om te bekijken waar de kansen liggen en om een plan van aanpak te maken.

Klomp: “De verkenner gaat de focus leggen op drie momenten in de zorg dat een goede gegevensuitwisseling cruciaal is: in de reguliere dag-zorg waar de gegevensuitwisseling nu uiterst gebrekkig is, bij de wisseling van dag-zorg naar de ANW en bij ziekenhuisopname of -ontslag. De verkenner moet bedenken welke gegevens en informatiestandaarden daarvoor nodig zijn. Landelijk worden eisen gesteld aan taal en techniek, de regio’s bedenken welke tools ze gaan gebruiken. Dat wordt geen blauwdruk. We hopen in regionale proeftuinen, in living labs, snel vooruitgang te boeken. De eerste stap nu is ervoor zorgen dat de verkenner snel aan de slag kan.”

Auteur: Corina de Feijter

Lees hier het hele artikel.