Community Abonneren
×

Praktijkmanager met kijk op de wijk

Praktijkmanagers besparen tijd en ontzorgen de huisarts in de volle breedte. Oók bij taken in de wijk. Het resultaat van hun ondersteuning: een betere bedrijfsvoering en organisatie van de zorg en dus een lagere werkdruk. Zo zet Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK) praktijkmanagers in. De praktijkmanagers hebben een brede rol in de ondersteuning van de eerste lijn, […]

Praktijkmanagers besparen tijd en ontzorgen de huisarts in de volle breedte. Oók bij taken in de wijk. Het resultaat van hun ondersteuning: een betere bedrijfsvoering en organisatie van de zorg en dus een lagere werkdruk. Zo zet Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK) praktijkmanagers in.


De praktijkmanagers hebben een brede rol in de ondersteuning van de eerste lijn, waaronder dus de wijk. Het is de ambitie van HONK om de rol van praktijkmanagers breed wijkgericht te maken. “Hierbij kun je denken aan de zorg in verpleeg- en verzorgingsinstellingen of in particuliere woonvormen”, zegt Mirella Koeten, coördinator Praktijkmanagement bij HONK.

“De vraag naar reguliere huisartsenzorg is er groot, in sommige verzorgingshuizen komen meerdere artsen over de vloer. De manager van HONK kan een organisatorische rol spelen in de inrichting van de zorg op deze plekken en ook faciliteren bij het maken van de juiste afspraken. Het doel: de (ouderen)zorg efficiënt bundelen, waardoor de druk afneemt bij de individuele arts.”

Soepeler verwijsgedrag

Ander voorbeeld: het sociaal domein. Koeten: “De manager kan faciliteren in het maken van een sociale kaart, aanspreekpunt zijn voor paramedici en daardoor het verwijsgedrag soepeler laten verlopen. Lokaal zijn er bijvoorbeeld initiatieven opgezet met een leefstijlcoach in de wijk. Ook streven we naar de uitrol van een aantal innovatieve pilots op wijkniveau, bijvoorbeeld de inrichting van een sociaal spreekuur.”

Het thema ‘zorg dichtbij en op de juiste plek’ is volgens Koeten uitermate geschikt om als manager op de pakken. “Welke zorg is er in de wijk specifiek nodig, wat kan onze praktijk aan, hebben we voldoende kennis en kunde in de wijk? Managers kunnen ook meedenken over huisvesting, uitleenpunten, prikpunten en bereikbaarheid van de zorg in de wijk.”

Overleg gemeente

Stèphanie Voorsluijs noemt nog voorbeeld. Zij is praktijkmanager bij Huisartsen Centrumwaard in Heerhugowaard en treedt ook op als belangenbehartiger van het centrum. “De verkeerssituatie wordt gewijzigd, het wordt mogelijk eenrichtingsverkeer. Dat heeft gevolgen voor de aanrijdtijden van de huisarts en onze bereikbaarheid. Ik woon daarom het overleg met de gemeente bij.”

Auteur: Corina de Feijter


Lees hier meer over dit onderwerp.

Lees hier het hele artikel.