Grote rol huisartsen bij signalering seksueel geweld

Eén op de acht vrouwen en één op de 25 mannen wordt slachtoffer van seksueel geweld. Huisartsen kunnen vaak een grote rol spelen bij signalering, verwijzing naar acute opvang én zorg op de langere termijn, stelt Toine Lagro-Janssen, Hoofd Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden. “Vorig jaar hebben wij 86 slachtoffers van acuut seksueel acute […]

Eén op de acht vrouwen en één op de 25 mannen wordt slachtoffer van seksueel geweld. Huisartsen kunnen vaak een grote rol spelen bij signalering, verwijzing naar acute opvang én zorg op de langere termijn, stelt Toine Lagro-Janssen, Hoofd Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden.

“Vorig jaar hebben wij 86 slachtoffers van acuut seksueel acute zorg geboden”, zegt de voormalige huisarts. “Ongeveer de helft is verwezen door de politie, en 19% kwam bij ons terecht via een huisarts. Dat laatste is relatief méér dan bij de meeste andere Centra Seksueel Geweld. De score is te danken aan trainingen en nascholing van huisartsen in de regio bij de oprichting van ons centrum in 2012.”

Hulp geconcentreerd

Ziet een huisarts iemand die is getroffen door acuut seksueel geweld? Dan is het zaak uiterlijk binnen een week na het incident – het liefst binnen 72 uur – te verwijzen naar acute opvang. In principe moet de huisarts niet zelf behandelen, betoogt Lagro-Janssen.

“Dit is een van de zaken die aan de orde komen tijdens de bijscholing. In sommige regio’s, zoals Gelderland-Zuid en -Midden, wordt de acute opvang geboden op een SEH, in andere bij een GGD. Het voordeel van acute opvang is dat alle deskundige hulp laagdrempelig op één plek is geconcentreerd; het slachtoffer hoeft niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen.”

Alert op klachten

Lagro-Janssen drukt huisartsen ook op het hart hun rol in het latere traject niet te onderschatten. Dit is fase waarin het slachtoffer moet herstellen van het trauma en waarin continuïteit van zorg cruciaal is.

Zij zegt: “We raden het slachtoffer daarom altijd aan ook contact op te nemen met de huisarts. Mijn boodschap aan de huisarts: voor de korte termijn verwijs je naar de gespecialiseerde acute zorg en voor de lange termijn streef je naar generalistische nazorg door de huisartsenpraktijk. Wie slachtoffer is van seksueel geweld, loopt een groter risico op gezondheidsklachten. Wees er als huisarts alert op dat bijvoorbeeld depressies, angststoornissen en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten vaker voorkomen in deze groep. Het gebruik van geneesmiddelen is er ook hoger. Verwerf daarom kennis om dit soort zaken te signaleren en heb durf en vaardigheid om het bespreekbaar te maken. ”

Lagro-Janssen adviseert huisartsenorganisaties deskundigheidsbevordering van hun huisartsen en POH’s-ggz. “Je kunt je hiervoor wenden tot het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Gelderland-Zuid en -Midden of  het CSG in jouw regio.”

 Auteur: Gerben Stolk

Lees hier het hele artikel.