Data-analyse verbindt zorg en sociaal domein in Midden-Holland

Data zijn een bruikbare bron om afwegingen te maken over wanneer zorg nodig is en wanneer oplossingen juist in het sociale domein liggen. De regio Midden-Holland heeft hiermee ervaring opgebouwd, wat resulteert in soms verrassende inzichten.

“Ik had niets met big data, maar nu ben ik bijna een data-fetisjist geworden.” Dat zegt Bart Smit. Hij en zijn collega Lia Donkers zijn programmamanagers Gedeelde Zorg, het regiobrede programma van de grote zorgaanbieders en de vijf gemeenten in Midden-Holland, gericht op innovatie en integratie van zorg en welzijn.

Patient journey

“Samenwerking in zorg en welzijn kent in onze regio een lange traditie”, aldus Donkers. “En de gedachte achter Gedeelde Zorg was ook al gevormd voordat landelijk het idee van de juiste zorg op de juiste plek werd gelanceerd. Onze invalshoek is anders. De juiste zorg op de juiste plek gaat uit van de gedachte dat veel zorg op de verkeerde plek wordt geleverd. Ons uitgangspunt is die kwetsbare oudere patiënt en zijn patient journey.”

Ze vervolgt: “Iemand komt op een bepaalde plaats in de zorgketen terecht als er iets aan de hand is en daar wordt dan zelden naar het totaalplaatje gekeken. Je moet maatwerkoplossingen bieden – achter een klacht over hoge bloeddruk kan bijvoorbeeld eenzaamheid schuilgaan als het echte probleem – en daarvoor moet je in de regio alle spelers bij elkaar hebben.’”

Feiten als basis

Alle spelers bij elkaar hebben is echter niet voldoende. Het is ook zaak de feiten helder te hebben. De partijen in Gedeelde Zorg gebruiken data voor gedegen analyse van de populatiekenmerken in de regio, om zorg en welzijn optimaal te kunnen afstemmen op de behoefte. Door de databronnen van CBS, RIVM, gemeente (Wmo), huisartsen en ziekenhuis te combineren, kunnen analyses gemaakt worden van waar in de regio welke problemen te verwachten zijn op de dominante dossiers kwetsbare ouderen en ggz.

Onderuitgehaald

Smit: “Toepassing van big data helpt je om nu al te kunnen inschatten hoeveel mensen straks gebruik gaan maken van zorg en wat je hen dan het best kunt bieden. En dan kom je dus tot interessante, maar ook verrassende bevindingen. Alles wat ik vooraf dacht over de regio is door data-analyse onderuitgehaald. Het bleek bijvoorbeeld dat de vergrijzing in Midden-Holland helemaal niet boven het landelijk gemiddelde zit en ook dat de meeste ouderen geen eigen woning hebben.”

Hij voegt toe: “Op basis van zulke feiten kun je ook nadenken over zaken als eenzaamheid onder ouderen of schuldenproblematiek. Dingen waarvan je weet dat ze tot een hogere zorgvraag leiden, maar ook dat de oplossingen niet in zorg liggen, maar in het sociale domein.”

Informatie over Gedeelde Zorg en de regio waarop dit van toepassing is, vind u op deze website:

http://www.transmuraalnetwerk.nl/Themas/Gedeelde-Zorg/Gedeelde-Regio

Auteur: Frank van Wijck