Senioren in beweging

Zorg voorkomen. Dat is een ambitie van het landelijke initiatief De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Alblasserdam biedt een mooi voorbeeld: een beweegprogramma voor mensen die anders waarschijnlijk gezondheidsproblemen zouden krijgen en daarmee zouden aankloppen bij een zorgverlener in de eerste lijn. Zorg, welzijn en de gemeente werken nauw samen binnen Bewegen op recept.

Senioren aan het bewegen krijgen en dus niet afwachten tot ze gezondheidsklachten ontwikkelen en zorgafhankelijk worden. Daar draait het om bij het project Bewegen op recept in Alblasserdam. De gecombineerde aanpak van zorg, welzijn én de gemeente is een voorwaarde voor het succes.

Zoals in veel gemeenten neemt in Alblasserdam het aantal ouderen toe. Steunpunt KOEL, dat eerstelijnszorgaanbieders advies en ondersteuning biedt in de omslag naar geïntegreerde eerstelijnszorg, zag dit gebeuren en besloot er proactief mee aan de slag te gaan.

ROS-adviseur Adja Strijker. “We stuurden een mail naar de zorgverleners in ons bestand en naar de gemeente met de opmerking dat we de vergrijzing zien toenemen en met de vraag of dit een goede aanleiding kon zijn om eens met elkaar in gesprek te gaan over preventie.”

En dat wás het, vonden de aangeschreven partijen. Strijker: “Ze vonden bewegen direct een goed thema, want de mobiliteit onder senioren is in Alblasserdam lager dan gemiddeld. Daarop gericht actie ondernemen heeft niet alleen een positief effect op de gezondheid van deze mensen, maar ook op hun sociale participatie.”

Beweegcoach

Na een goede kennismaking met Steunpunt KOEL was ook de gemeente bereid met elkaar in gesprek te gaan. Wat de betrokkenheid van de gemeente belangrijk maakt, is dat die beweegcoaches in dienst heeft en ter beschikking stelt aan het project.  Uiteindelijk nam de driehoek zorg-welzijn-gemeente het initiatief tot het beweegprogramma Bewegen op recept. “Een programma voor mensen die anders waarschijnlijk gezondheidsproblemen zouden krijgen, of al hebben, en zorg in de eerste lijn nodig zouden hebben”, zegt Strijker.

Duwtje in de rug

De zorgmodule Leefstijl Bewegen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gaat uit van zorgprofielen die variëren van zelfzorg tot inzet van beweegprofessionals. “Daartussenin zit het speelveld van iemand die een duwtje in de rug nodig heeft om meer te gaan bewegen”, zegt Strijker. “Dat is de groep waarop wij ons richten. We willen mensen een vangnet bieden om iets te gaan doen om hun gezondheid te bevorderen, iets meer dan alleen de opmerking van de huisarts ‘U zou echt eens wat meer moeten gaan bewegen’. Een warme overdracht vanuit de zorgprofessional naar de beweegcoach.”

Beweegcoach Laurens Barnhoorn: “Ik voer dan een intakegesprek met zo iemand en samen bepalen we een passend beweegaanbod. Ik breng de persoon dan in contact met de beweegaanbieder om informatie te geven over de persoon en diens reden om deel te nemen aan Bewegen op recept.”

Auteur: Frank van Wijck