Community Abonneren
×

Verpleegkundig specialist ggz veelbelovende nieuwkomer in huisartspraktijk

De verpleegkundig specialist ggz (VS-ggz) is een waardevolle aanvulling in de Groepspraktijk Huisartsen Nederweert. Peter Coolen kan bijvoorbeeld de kans verkleinen dat – onder meer door gebrek aan context – onderliggende problematiek wordt gemist. “In de eerste lijn heeft de VS-ggz aandacht voor de wisselwerking tussen psychische en lichamelijke aspecten.”

verpleegkundig specialist ggz

Hoe kan de huisartspraktijk patiënten met psychische klachten opvangen? Is de POH-ggz voldoende of is er méér mogelijk? Waar zijn patiënt en zorgverlener het meest bij gebaat, ook gezien de wachtlijsten van ggz-instellingen? In de Groepspraktijk Huisartsen Nederweert vormt de verpleegkundig specialist ggz (VS-ggz) een waardevolle aanvulling.

Een jonge vrouw meldt zich bij de praktijk. Dat is niet voor het eerst. Ze is onder behandeling bij een internist vanwege chronische vermoeidheidsklachten, maar het schiet niet op en somberheid leidt tot slaapproblemen. Huisarts Ineke Hussaarts stelt een gesprek voor met de verpleegkundig specialist ggz Peter Coolen. Deze diagnosticeert een angststoornis die eigenlijk nooit goed onderkend is. Vervolgens start hij een behandeling met psychofarmaca en een cognitieve gedragsinterventie. Hij zegt: “Een dezer dagen kunnen we afronden, het gaat weer goed met haar, ze kan haar situatie zelf weer aan.”

Coolen maakt het vaker mee dat – onder meer door gebrek aan context – onderliggende problematiek wordt gemist, ook in de generalistische basis-ggz. Niet zelden leidt dit tot een hoge zorgconsumptie, omdat deze patiënten daardoor met vage lichamelijke klachten een beroep blijven doen op de huisartspraktijk.

Wachtlijsten

Uitgangspunt is dat mensen met eenvoudige psychische klachten terechtkunnen in de huisartspraktijk. Met het oog daarop heeft de POH-ggz inmiddels bijna overal vaste voet aan de grond. Patiënten met meer complexe problematiek worden verwezen naar een ggz-instelling. Niet zelden echter krijgen zij dan te maken met de nog steeds groeiende wachtlijsten voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. In Nederweert biedt de verpleegkundig specialist ggz soelaas.

Zelfstandig differentiëren

Hussaarts: “Met de enorme run op de psychosociale hulpverlening die we nu kennen, is het belangrijk om goed te kunnen differentiëren. Wat is normale problematiek die met een beetje begeleiding in de praktijk kan worden gehouden en wat moeten we echt doorverwijzen? Door zijn opleiding en kennis van de psychiatrie is de verpleegkundig specialist ggz goed uitgerust om deze differentiatie zelfstandig te doen. Dat is een ongelofelijk nuttige functie, ook omdat de ggz helemaal overloopt.”

Auteur: Karen Voors

Artikel in samenwerking met KOH, kennispartner van De Eerstelijns.