‘Handschoen oppakken op weg naar transmurale zorgprogramma’s’

Transmurale samenwerking voor betere zorg, wie kan daar nou niet warm voor lopen? Tot hun verwondering merkten de initiatiefnemers van Gezonde Longen dat zorgverzekeraars en bestuurders het nog steeds ingewikkeld vinden.

Gelukkig ontstaat langzaamaan beweging, zo zien zij. Er zijn bijvoorbeeld hoge drempels overwonnen op het gebied van ict en data-uitwisseling.

Gezonde Longen is een initiatief van longarts Martijn Goosens en Medworq, een bedrijf met als missie toevoeging van gezonde levensjaren dankzij digitale zorgvernieuwing. Het wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Chiesi Pharmaceuticals B.V., Boehringer Ingelheim en AstraZeneca.

Goosens: “Wanneer een patiënt mijn spreekkamer inloopt, heb ik vaak eigenlijk geen idee waarover we het gaan hebben. Stoppen met roken? Juist medicatiegebruik? Ik ben dikwijls volstrekt ongeïnformeerd, omdat de informatie is versnipperd over huisarts, apotheek en ziekenhuis. Bovendien is de huidige inrichting van het zorglandschap eigenlijk niet toegerust op de toenemende zorgvraag. Mijn drive is een inrichting waarmee we die wel aankunnen. Met deze gedachten ben ik een aantal jaren geleden naar Medworq gestapt.”

Door de lijnen heen

Hij vervolgt: “We streven naar verbinding tussen zorg door de lijnen heen. De term anderhalvelijnszorg heeft niet mijn voorkeur, die impliceert nog een grens. Zelf spreek ik liever over glijdende lijnszorg.”

Ingrid Thuis is hoofd van het team concepten bij Medworq. Zij zegt: “We werken samen met de Long Alliantie Nederland (LAN). Succesvolle interventies die LAN heeft onderzocht in het zorgpad ‘COPD-longaanval met ziekenhuisopname’, zijn geïntegreerd in het zorgprogramma. Zo moeten onder andere (her)opnames vanuit de eerste lijn worden voorkomen. Dat is transmurale zorg voor ernstige COPD-patiënten in optima forma.”

De boodschap van Thuis en Goosens: “De huisartsen en longartsen die wij spreken, beginnen liever vandaag dan morgen met dit programma. Het is nu aan bestuurders en zorgverzekeraars om de handschoen op te pakken.”

Te spannend

Tot dusver wrong daar vaak de schoen. Goosens: “Wij hebben gemerkt dat domeinfinanciering nog steeds een remmend effect heeft op samenwerking en innovatie. Tegelijkertijd lieten zorgorganisaties in de afgelopen twee jaar soms beschikbare innovatiegelden liggen, omdat ze een samenwerking als Gezonde Longen te spannend vonden. Het bestuur besloot dan niet mee te doen, omdat men de financiële implicaties voor de eigen zorgorganisatie onvoldoende kon inschatten. Vanuit een behoefte aan controle wilde het bestuur graag de leidersrol naar zichzelf toe trekken, waarna er eigenlijk niets gebeurde. Vandaar onze oproep aan huisartsbestuurders: betere en efficiënte patiëntenzorg, dat is iets was we sámen zullen moeten realiseren.”

Auteur: Gerben Stolk