Nieuwe organisatiestructuur HAP Oost-Brabant

De leden van de Coöperatie Huisartsenposten Oost-Brabant hebben ingestemd met een nieuwe organisatiestructuur. Deze vergroot de zeggenschap van de huisartsen en maakt regionalisatie mogelijk met behoud van het volumevoordeel van een grootschalige organisatie.

De ontwikkeling naar een meer regionaal georganiseerde, integrale huisartsenzorg is een belangrijk onderdeel van de transitie van Huisartsenposten Oost-Brabant, stellen de leden. Deze beweging vloeit voort uit de wens en ambitie om de post ‘weer van de huisarts te maken’.

Per 1 januari 2020 wordt een scheiding aangebracht tussen de coöperatie (ledenorganisatie) en  uitvoeringsorganisatie (de zorginstelling). Dit betekent dat de huidige coöperatie, waarin belangenbehartiging van leden en uitvoering van de zorg in één rechtspersoon zijn verenigd, zal worden opgesplitst in een ledencoöperatie en een bv HAP OB. De ledencoöperatie zal worden bestuurd door huisartsen. Dit zijn voornamelijk coöperatieleden die een regioverdeling kennen en worden benoemd door de ledenraad. Het eenhoofdige bestuur in de vorm van een directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor de uitvoeringsorganisatie (bv HAP OB). Vanuit de bv wordt zorg geleverd. De raad van commissarissen is toezichthouder van de bv.