Primeur: handreiking integrale zorg en ondersteuning thuiswonende kwetsbare ouderen

Omdat steeds meer kwetsbare ouderen thuis wonen, is integrale zorg en ondersteuning in de wijk een ‘must’. Hierin valt nog veel te verbeteren. Vooral de samenwerking tussen zorg en sociaal domein vraagt aandacht. Een nieuwe handreiking en praktische tools helpen bij het versterken van lokale en regionale netwerken.

Verwacht geen wereldschokkende vernieuwingen in de handreiking; sommige zorgverleners zullen er veel in herkennen. Toch is de publicatie, in juni, van het dynamische document ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ een belangrijke stap.

Voor het eerst ligt er een brede basisvisie – gedragen door dertien partijen – waarvan ook het sociaal domein nadrukkelijk onderdeel uitmaakt. Lokale en regionale samenwerkingsverbanden kunnen er concreet mee aan de slag. Bovendien hoeft niet iedereen het wiel uit te vinden. In september zijn een gespreks- en rekentool en een online ‘wie doet wat’ tool beschikbaar gekomen.

Hulpmiddelen

Peter van Linschoten, managing director van onafhankelijk adviesbureau ARGO, is projectleider van het Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen, een onderdeel van het VWS-programma Langer Thuis. Hij zegt: “Het Plan van Aanpak uit 2017 was het resultaat van een verkenning naar de problemen waar het veld tegenaan loopt bij de zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen. Er stonden dingen in waarvan landelijke organisaties, zoals InEen, dachten: wij kunnen deze problemen niet landelijk oplossen, maar we kunnen wél hulpmiddelen ontwikkelen.”

Persoonsgericht en proactief

De handreiking bestaat uit zes stappen, inclusief rollen en taken. Rode draad is een persoonsgerichte en proactieve benadering. “Bij kwetsbare ouderen is dat ontzettend belangrijk”, zegt Van Linschoten. “Je wilt voorkomen dat iemand plotseling uit de rails loopt en zich bijvoorbeeld bij de spoedeisende hulp meldt. Dus moet je eerder zicht hebben op hoe het thuis gaat. Logischerwijs kom je dan uit bij het sociaal domein. In de praktijk gebeurt daar al best veel, maar de samenwerking tussen zorg, medisch en sociaal domein is meestal niet goed geregeld. Welzijnswerkers maken zelden deel uit van een MDO ouderen. Terwijl rondom bijvoorbeeld het verlies van een partner die vroegsignalering heel belangrijk is.”

Meer informatie: www.beteroud.nl. Download hier de handreiking!

Auteur: José van der Waerden