Community Abonneren
×

Huisartsen: de kunst van het loslaten

In het brancherapport De huisartsenmarkt in beeld schetst ABN AMRO waarmee huisartsen in het voor hen snel veranderende veld rekening moeten houden. De taakuitbreiding vraagt om minder patiënten per huisarts, maar wel grotere praktijken. Verder is samenwerking in zorggroepen vereist om in de contractering een serieuze gesprekspartner te kunnen zijn. Innovatie is geboden.

Als Sectorspecialisten medisch van ABN AMRO hebben drs Winston Texel en Rob Boelens CFP zich gespecialiseerd in de eerste- en anderhalvelijnszorg. Zij volgen de trends en ontwikkelingen in de zorgsector en beschikken over specifieke expertise over investeringsvraagstukken van huisartsen, apothekers en gezondheidscentra.

Anders en slimmer

Zij stellen dat huisartsen niet ontkomen aan innoveren. Boelens: “De jonge huisartsen staan anders tegenover werk dan de generaties voor hen, er is sprake van feminisering, er is een huisartsentekort, de zorgvraag stijgt, patiënten zijn beter geïnformeerd en stellen hogere eisen en door substitutie van zorg verschuiven taken van de tweede naar de eerste lijn. Huisartsen moeten dus anders en slimmer gaan werken.”

Hoe dan? “De huisarts moet een praktijk overeind houden, zorg verlenen én ondernemen”, zegt Texel. “Er zijn samenwerkingsverbanden – groepspraktijken, gezondheidscentra – waardoor hij te maken heeft met zaken als vastgoed, praktijkmanagement, informatiesystemen, ondersteunend personeel en taakdelegatie. En de patiënt vraagt om eHealth-toepassingen. De huisarts moet dus niet alles zelf willen doen, maar leren loslaten. Delegeren en faciliteren, zodat hij goed zorg kan verlenen. Veel huisartsen vinden dat moeilijk.”

Winston Texel (l) en Rob Boelens (r)

Hulp bij visieontwikkeling

De publicatie van het brancherapport is slechts één onderdeel van wat ABN AMRO huisartsen wil bieden. “We willen niet alleen geld verstrekken, maar met ze in gesprek gaan”, zegt Boelens. “Daarom organiseren we masterclasses en ronde-tafeldiscussies, waarin we op basis van voor huisartsen relevante thema’s in discussie gaan en verbinding leggen tussen de belangrijkste stakeholders. Op die manier kunnen we een aanzet bieden om te helpen met visieontwikkeling. Meedenken over businessplannen hoort daar ook bij.”

Tijdig signaleren

Het brancherapport biedt voor dit alles een goed vertrekpunt, vult Texel aan. “Als we de risico’s die op de huisartsen afkomen op tijd signaleren, kunnen we hen helpen om te voorkomen dat de problemen hen boven het hoofd groeien. Ondernemen is geen kerntaak voor huisartsen. Voor ons is het dat wel, en we kunnen onze kennis inzetten om hen daarin te faciliteren in de voor hen snel veranderende omgeving.”

Voor meer informatie kunt u via deze link het rapport lezen.