Ik verbind, jij verbindt, wij verbinden…

“Als mantelzorger met een achtergrond in zorg en ict, vraag ik me af wat er in de afgelopen tien jaar nu daadwerkelijk is verbeterd in de zorg-it.” Dat schrijft Marianne de Jong,
directeur BuroMD en PAZIO, in haar column over zorgtechnologie. Lees hieronder twee passages uit haar bijdrage.

“Vele systemen en innovaties verder heb ik uit eigen ervaring moeten constateren dat er heden ten dage extra kosten moeten worden gemaakt, dat de kwaliteit van zorg niet in alle gevallen optimaal geleverd wordt en dat patiënten zelfs zouden kunnen overlijden aan ontbrekende of gebrekkige en foutieve uitwisseling van hun gegevens. Als je niet in de gelukkige omstandigheden verkeert dat je een mantelzorger hebt die in staat is het hele proces rondom je ziekte te begeleiden en controleren, val je ten prooi aan onvolledige informatie, discontinuïteit en fouten die wellicht de dood tot gevolg hebben. Helaas heb ik dit zelf het afgelopen jaar ervaren.

Drastisch verlagen

Laat ons doel de komende jaren zijn met onze it-producten en -innovaties te bewerkstelligen dat we de fouten in het zorgverleningsproces, extra kosten en overlijden die dit met zich meebrengt drastisch verlagen. Actief zoeken naar de verbinding, in ons aller belang. Daarbij kunnen dan zorgverleners ook meer effectieve tijd besteden aan de patiënt en zal het ook druk wegnemen bij deze professionals en de arbeidssatisfactie verhogen. Verbinden is een werkwoord.”