Community Abonneren
×

Regionale inzet eHealth

Eén regionaal eHealthplatform voor iedereen die betrokken is bij ggz. Deze faciliteit, die samenwerking bevordert, is ontwikkeld door Praktijksteun, een onafhankelijke organisatie die professionele invulling biedt aan de functie poh-ggz binnen de ggz-basiszorg.

“Bij Praktijksteun staat ggz voor gezamenlijk georganiseerde zorg. Verbetering van samenwerking op regionaal niveau tussen zorgaanbieders in de ggz, huisartsen en het sociaal domein is van belang om de ggz toegankelijk en betaalbaar te houden”, begint Rudolf Keijzer, directeur van Praktijksteun.

Om deze regionale samenwerking te bevorderen én de route van de cliënt te verbeteren, is Evie ontstaan. Evie is het regionale eHealthplatform waarop het hele netwerk binnen een regio zich kan aansluiten. Van burger tot cliënt en van hulpverlener in het sociaal domein tot zorgprofessional in de tweede lijn. Evie biedt hiermee zowel preventie als eerstelijnszorg, tweedelijnsbehandeling en herstel via een persoonlijk gezondheidsplan. Burgers, cliënten en zorgprofessionals in onder andere de regio’s Noord-Limburg en Hart van Brabant maken op dit moment al gebruik van het platform Evie.

Voor de gehele keten

eHealth biedt nieuwe mogelijkheden om de gezondheidszorg te ondersteunen en verbeteren. Gebruikers verwerven door middel van online zelfhulpmodules kennis over bijvoorbeeld ontspannen, minder piekeren of het zelfbeeld, en leren concrete vaardigheden in de praktijk toe te passen en te versterken. eHealth wordt nog vaak afzonderlijk ingezet binnen de verschillende domeinen. Terwijl het juist een instrument is dat voor de gehele keten gezamenlijk kan worden gebruikt ingezet.

Regionale samenwerking

Keijzer: “Met Evie bieden we een platform voor alle fasen van ondersteuning en zorg. Dit met als doel om de route van de cliënt optimaal te laten verlopen, samenwerking tussen professionals te bevorderen en door de juiste voorbereiding wachttijden te verminderen. In onder andere Noord-Limburg zien we dat Evie al een belangrijke bijdrage heeft geleverd voor regionale samenwerkingen tussen huisartsen, poh-ggz, ggz-organisaties, gemeenten en cliëntvertegenwoordigers.”

Auteur: Stevie Martens, Praktijksteun