Eerstelijnszorg in 2020: vooruitblik Marianne Wijberg

Eerstelijnszorg in het nieuwe jaar: wat zullen de belangrijkste ontwikkelingen zijn? Marianne Wijberg, area care manager GlaxoSmithKline, blikt vooruit.

Eerstelijnszorg in 2020

“De laatste jaren zijn landelijk meer dan vijftig longformularia tot stand gekomen. Wij hopen dat de gekozen medicamenten binnen deze formularia zoveel mogelijk patiënten zullen bereiken. Daarnaast hopen we dat de prikkels in het systeem zo werken, dat ook innovatieve geneesmiddelen die tegen een lage prijs worden aangeboden, voorgeschreven en vergoed worden.

Marianne Wijberg

Op dit moment merken we dat laaggeprijsde spécialités, met aangetoonde meerwaarde boven bestaande medicatie, de patiënt moeilijk bereiken omdat het vergoedingsbeleid vooral generieke producten stimuleert.”