Verbetering medisch-generalistische zorg Wlz

Vilans richt op haar website twee dossiers in over de veranderingen in de medisch-generalistische zorg.

PREMIUM Verbetering medisch-generalistische zorg Wlz
De basis hiervoor vormt de Kamerbrief over de juiste medisch-generalistische zorg op de juiste plek van het ministerie van VWS van 20 december 2019. Deze Kamerbrief beschrijft de aanpak om de beschikbaarheid, toegankelijkheid en organiseerbaarheid van medisch-generalistische zorg voor patiënten met een Wlz-indicatie te verbeteren.De twee dossiers die Vilans hierbij biedt, hebben betrekking op de samenwerking tussen de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde en de samenwerking tussen de huisarts en de arts verstandelijk gehandicapten.In beide documenten zijn verhalen uit de praktijk opgenomen die ondersteunen welke waarde deze samenwerking voor de betrokken partijen heeft.Lees hier meer artikelen van Vilans.
Verder lezen? U kunt dan hier inloggen om het gehele artikel te lezen.