Community Abonneren
×

Corona en uitgestelde zorg: volgende crisis vóór zijn

Corona leidt tot uitgestelde zorg. Zo gingen veel patiënten niet meer naar de huisarts en daalde het aantal verwijzingen naar ziekenhuis en ggz.

stoppen met silo-denken

De coronacrisis heeft de reguliere zorg on hold gezet en het maatschappelijk leven nagenoeg tot stilstand gebracht. De gevolgen zullen ernstig zijn, zegt Rudolf Keijzer, algemeen directeur van Praktijksteun. Benut de koppeling tussen zorg en sociaal domein om die gevolgen nu al zoveel mogelijk in goede banen te leiden en te beperken, stelt hij.

Impact

“Corona heeft een enorme impact gehad op alle facetten van de zorg”, zegt Keijzer, “en zeker ook op de huisartsenzorg. De eerste periode van de coronacrisis heeft laten zien hoe sterk de eerstelijns/huisartsenzorg georganiseerd is en hoe enorm belangrijk dit is. Als we niet zo’n sterke eerstelijnszorg hadden gehad, was de noodzakelijke ziekenhuiszorg mogelijk al sneller vastgelopen.”

Op slot

Keijzer zegt dit met gepaste trots. Niet in de laatste plaats omdat hij is opgegroeid in een gezin waarin beide ouders huisartsen waren. Maar ook omdat hij via Praktijksteun een faciliterende rol speelt voor de eerstelijnsgezondheidszorg. “We hebben die huisartsenzorg echter wel in heel korte tijd op slot zien gaan. Heel veel zorg is geannuleerd: patiënten gingen niet meer naar de huisartspraktijk en het aantal verwijzingen van patiënten naar de ziekenhuizen en ggz is drastisch gedaald.”

Gezondheidsschade

Dit blijft niet zonder gevolgen, stelt hij. “Aan de ene kant zullen we tot de conclusie komen dat een aantal zorgvragen eigenlijk ‘luxezorg’ is gebleken. Zorg dus die niet nodig was en die ook niet meer wordt geconsumeerd. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de inrichting van ons zorgstelsel. Aan de andere kant zullen we mensen gaan zien van wie klachten verergeren in de tijd tot ze weer kunnen worden geholpen wanneer de nu opgebouwde wachtlijsten eenmaal worden weggewerkt. Met grotere gezondheidsschade en dus hogere zorgkosten tot gevolg. Tegelijkertijd zien we nu ook al andere dingen gebeuren die ons zorgen baren. Denk aan kwetsbare ouderen die eenzaam thuis zitten, of van wie de partner zou worden opgenomen, wat nu is uitgesteld. Wat gebeurt er achter de voordeuren?”

Corona en uitgestelde zorg

Op het vlak van corona en uitgestelde zorg ziet Keijzer een aantal oplossingen. Een voorbeeld: de situatie die zich nu voordoet is een gelegenheid bij uitstek om gebruik te maken van de koppeling tussen zorg en sociaal domein. “Om te beginnen kunnen poh-ggz en -somatiek in de huisartspraktijken hun bestanden screenen op mensen die tot de risicogroepen behoren, de ouderen en psychisch zwakkeren dus. Die kunnen ze actief benaderen. De ggz is gewend eHealth als ondersteuning in te zetten in haar patiëntcontacten, de somatiek volgt snel. Die ondersteuning kun je nu beschikbaar stellen voor alle inwoners van de gemeente voor wie dit relevant is.”

Lees hier meer artikelen van Praktijksteun.