Event Abonneren
×

PRO Groep

PRO Groep houdt zorg beschikbaar met haar labels Praktijksteun, Robin en Sitis

Door de toenemende zorgvraag staat de beschikbare arbeidscapaciteit binnen de (huisartsen)zorg onder druk. Vanuit PRO Groep zien we het als onze missie om zorg beschikbaar te houden, nu maar ook in de toekomst. Om deze missie te realiseren, hebben we onze dienstverlening verdeeld in drie onderscheidende labels: Praktijksteun, Robin en Sitis.

PRO Groep houdt zorg beschikbaar met haar labels Praktijksteun, Robin en Sitis

Praktijksteun | Gecontracteerde zorg

Met Praktijksteun leveren we gecontracteerde zorg binnen de huisartsenzorg. Denk hierbij aan diverse vormen van praktijkondersteuning waarbij huisartsenpraktijken structureel ondersteund worden door een zorgprofessional van Praktijksteun. Deze professional is gezamenlijk met de huisarts verantwoordelijk voor het leveren van zorg. Hiernaast is het team van Praktijksteun ervaren in het inrichten en beheer van regionale zorgstructuren. Hierbij wordt in nauwe samenwerking met regionale huisartsenorganisaties en zorgverzekeraars de zorgstructuur rendabel en efficiënt ingericht, met oog voor de patiënt én professional.

PRO Groep houdt zorg beschikbaar met haar labels Praktijksteun, Robin en Sitis

Robin | Personele capaciteitsoplossingen

Vanuit Robin bieden we personele capaciteitsoplossingen in huisartsenpraktijken door middel van detachering en hulp bij werving en selectie. Daar waar mogelijk doen we dit in samenwerking met regionale huisartsenorganisaties. Hierbij biedt Robin regio’s een afgestemde mix van ondersteuningsmiddelen aan ten behoeve van instroom van nieuwe werknemers in de zorg, doorstroom van en naar andere zorgdomeinen én de ontwikkeling van professionals.

PRO Groep houdt zorg beschikbaar met haar labels Praktijksteun, Robin en Sitis

Sitis | Educatie en online instrumenten

Sitis biedt in de vorm van educatie en online instrumenten diverse ondersteunende diensten aan binnen de zorg, welke allen op hun eigen manier een bijdrage leveren aan onze maatschappelijke missie. Denk bij deze diensten aan het e-healthplatform Evie of de HBO-geaccrediteerde opleidingen Praktijkmanagement.

PRO Groep houdt zorg beschikbaar met haar labels Praktijksteun, Robin en SitisPRO Groep houdt zorg beschikbaar met haar labels Praktijksteun, Robin en Sitis

PRO Groep | Houdt zorg beschikbaar

Samengevat bieden we met PRO Groep kennis, advies, professionals en instrumenten binnen de zorg met als hoger doel het beschikbaar houden van zorg. Dankzij onze leergierigheid en vele pilots die zijn gevoerd, is veel kennis en ervaring opgedaan welke vaak is uitgemond in een vorm van structurele dienstverlening.

Onze collega’s zijn betrokken, bevlogen en deskundig. Deze waarden staan centraal in alles wat we doen en bepalen de cultuur en daarmee de dienstverlening van PRO Groep. Met passie, gedrevenheid en trots leveren wij dagelijks onze bijdrage om de zorg een stukje beter te maken.

Lees hier meer over PRO Groep.