PRO Praktijksteun

GGZ staat bij PRO Praktijksteun voor Gezamenlijk Georganiseerde Zorg. Gestart vanuit de POH-GGZ zorgverlening binnen de huisartsenzorg, biedt PRO Praktijksteun als onafhankelijke organisatie verschillende oplossingen, die bijdragen aan kwalitatief goede GGZ-zorg binnen het hele netwerk. De duurzaamheid van deze oplossingen wordt geborgd door samenwerking met regionale partners.

Tegelijkertijd vinden we het van belang dat we onze samenwerkingspartners ontzorgen. Denk hierbij aan huisartsen, POH-GGZ, andere GGZ-zorgverleners en/of gemeenten. We willen de zorgverlener zoveel mogelijk zorg laten verlenen. Wij maken dan voor hen bijvoorbeeld de afspraken met zorgverzekeraars, herkennen (proactief) vraagstukken uit de praktijk en proberen deze op te lossen waar mogelijk. Veel van de administratieve belasting kan op deze manier worden afgevangen, waardoor er meer tijd voor de zorg over blijft.

Over PRO Groep

PRO Groep is de moederorganisatie van meerdere labels, waaronder PRO Praktijksteun en PRO Praktijkmanagement. Vanuit deze twee organisaties bieden we diensten aan met de focus op de eerstelijnszorg. Deze diensten begeven zich op het snijvlak van personeel, organisatie, educatie en de inzet van e-health. Zo zijn wij werkgever, organiseren we zorg (in de GGZ-keten), leiden we praktijkmanagers op en zoeken we naar oplossingen binnen de arbeidsmarkt.