Community Abonneren
×

Huisartsenpost: werkdruk naar beneden brengen

De huisartsenpost kent een hoge werkdruk. Maar daar valt genoeg tegen te doen, blijkt uit de inspanningen van de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden.

Laagurgente klachten verwijzen naar de dagpraktijk, betere verdeling van de workload, betere ketensamenwerking: het draagt allemaal bij aan minder werkbelasting. Dat is de ervaring van de Regionale Huisartsenpost (HAP) Drechtsteden.

120 huisartsen, verspreid over negentig praktijken, draaien hier ANW-diensten draaien. Het verzorgingsgebied telt 280 duizend mensen. Twee jaar geleden was de ervaren werkbelasting hoog op deze post, weet Angelique Boers, huisarts en medisch manager van de HAP Drechtsteden. “We hebben de afgelopen jaren al talrijke maatregelen genomen om die gevoelens van overbelasting weg te nemen.”

Naar dagpraktijk

Zo worden laagurgente klachten (categorie U4) verwezen naar de dagpraktijk. Boers: “Dat is niet altijd makkelijk, omdat patiënten bezorgd zijn en snel gezien willen worden. Maar een patiënt met heftige rugpijn kan vaak prima een dag later beoordeeld worden. De triagist overlegt alle U4-consulten met de regiearts. Die is eindverantwoordelijk tijdens de ANW-dienst. De regiearts bespreekt lastige gevallen met de triagist en hakt zo nodig knopen door.”

Visites

Bij Drechtsteden is de voorheen gehanteerde tweedeling opgeheven tussen huisartsen die visites afleggen en huisartsen die consulten doen. Boers: “Als je geen visites hoeft te rijden omdat er op dat moment geen meldingen zijn, werk je gewoon mee als consultarts. Dat leidt tot een betere verdeling van de workload.”

Iedereen een eigen agenda

De dienstdoende dokters bij HAP Drechtsteden werken allemaal met een eigen agenda. “Voorheen werkten we vanuit één gezamenlijke agenda, waarbij je de mensen op volgorde uit de wachtkamer moest halen”, legt Boers uit. “Met als gevolg dat de artsen die sneller werkten, meer patiënten zagen en zich meer verantwoordelijk voelden om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Dat gaf soms scheve gezichten. We verdelen alle complexe en minder complexe patiënten nu gelijk over de verschillende agenda’s.”

Huisartsenpost werkdruk

InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) werken samen aan verdere terugdringing van de werkdruk in de avond, nacht en weekeinden. Onder het motto ‘Spoed = Spoed’ sporen de koepels huisartsen en huisartsenposten aan tussen 24.00 en 08.00 uur alleen patiënten te zien die in de triage urgentie U1 en U2 krijgen.

Auteur: Michel van Dijk