Congres Abonneren
×

Dementie: ‘Huisarts moet zich aansluiten bij regionaal netwerk’

Dementie: Robbert Huijsman, directeur/bestuurder van Geriant, hoopt dat meer huisartsen zich aansluiten bij een regionaal dementienetwerk.

Dementie: ‘Huisarts moet zich aansluiten bij regionaal netwerk’

Alle betrokken professionals moeten gaan werken volgens de zorgstandaard dementie: deze passage uit de recent verschenen nationale dementiestrategie leidde tot tevredenheid bij Robbert Huijsman. Hij zou helemaal content zijn als meer huisartsen zich aansluiten bij de regionale dementienetwerken.

Dementie is de rode draad in de loopbaan van t Huijsman. Als directeur/bestuurder geeft hij sinds 2019 leiding aan Geriant. Deze Noord-Hollandse zorgorganisatie is gespecialiseerd in hulpverlening bij dementie. Maar ook in zijn 23-jarige hoogleraarschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam doceerde en publiceerde hij veelvuldig over het onderwerp. Namens kennisorganisatie Vilans was hij programmaleider van het nationaal programma Dementiezorg voor Elkaar. Verder was Huijsman trekker van de in 2020 herziene zorgstandaard dementie. Deze bevat 25 aanbevelingen en twaalf kwaliteitsindicatoren om de dementiezorg verder te verbeteren.

Huisartsen

In de komende decennia is er veel werk aan de winkel, weet hij. “Nu zijn er al 280.000 mensen met dementie, in 2040 zal dit aantal bijna verdubbeld zijn. Zij blijven steeds langer thuis wonen. Dit betekent dat er complexe zorg en ondersteuning nodig zal zijn. Voor mensen met dementie en hun naasten moet de ziektebenadering bovendien gecombineerd worden met een sociaal-maatschappelijke. Want dementie raakt aan beide domeinen. Huisartsen spelen hier als generalisten zeker een rol in.”

Vertrouwensrelatie

Huisartsen kunnen volgens Huijsman op verschillende manieren bijdragen aan de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. “In de eerste plaats door proactief levensvragen te bespreken met patiënten. Wat past in de toekomst bij jou qua behandeling en ondersteuning? Dat kun je beter met patiënten bespreken in de vroege stadia van dementie. Want hierna kun je dit gesprek moeilijk nog voeren. De huisarts heeft ook een signalerende rol. Leg ik iemand al voor de derde keer hetzelfde uit? Dan is nader onderzoek wellicht nuttig. Wanneer er sprake lijkt te zijn van dementie, stelt de huisarts de diagnose of verwijst daarvoor door naar een specialist. En als huisarts kun je vanuit de vertrouwensrelatie die je hebt met patiënt en mantelzorger een ondersteunende rol spelen als de dementie voortschrijdt. Dat kan al door regelmatig te vragen hoe het gaat en of er behoefte is aan ondersteuning.”

Bespreekbaar maken

Huijsman ziet in de praktijk dat huisartsen worstelen met hun rol. “Soms denken ze: er is geen behandeling voor dementie. Wat kan ik deze patiënt dan bieden? Ook aarzelen huisartsen soms om het onderwerp aan te roeren bij patiënten met beginnende dementie. Bijvoorbeeld omdat ze de vertrouwensrelatie niet willen verstoren. Of bezorgd zijn over de gevolgen voor de familiedynamiek. Dit zijn begrijpelijke aarzelingen. Toch is het belangrijk dat ze het onderwerp wel bespreekbaar maken. Al is het maar omdat mensen een formele diagnose nodig hebben om in aanmerking te komen voor thuiszorg, mantelzorgondersteuning en andere voorzieningen. Zonder passende ondersteuning is er een levensgrote kans op crisissituaties. Denk aan patiënten die op de spoedeisende hulp terechtkomen, mantelzorgers met een burn-out… En de negatieve gevolgen daarvan krijg je als huisarts vaak weer op je bordje. Deze mensen blijven je patiënten.”

Dementie

Kennis vergroten over dementie? Het e-book ‘Onder dementieprofessoren’ van Robbert Huijsman bevat behalve de inzichten van 44 dementiehoogleraren ook een overzicht van hun publicaties. Hier kunt u het boek gratis downloaden. Contact leggen met een regionaal dementienetwerk kan hier.

Auteur: Noël Houben