Event Abonneren
×

Toekomst eerstelijnszorg: congres 3 en 4 juni

De toekomst van de eerstelijnszorg wordt vanuit vele perspectieven belicht tijdens het congres van De Eerstelijns op 3 en 4 juni in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek.

“De toekomst van de eerste lijn ligt in het sociaal domein.” Met dit ene zinnetje legt Albert Jan Kruiter haarscherp bloot welke enorme ontwikkeling de eerstelijnsgezondheidszorg doormaakt en in welke richting het de komende jaren gaat. Kruiter is een van de keynote sprekers tijdens het tweedaagse congres van De Eerstelijns.

U leest er in de komende periode ook over de sprekers en experts die deelnemen. Een tipje van de sluier opgelicht: u kunt zich onder meer laten inspireren door Jet Bussemaker (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Sven de Langen (Rotterdams wethouder zorg, volksgezondheid, ouderen en sport). Het Eerstelijns Congres is volledig corona-proof. Bovendien hebt u als deelnemer de zekerheid dat uw inschrijving geldig blijft als het congres door nieuwe coronamaatregelen onverhoopt moet worden uitgesteld.

Financiering en governance

Dagvoorzitter op donderdag 3 juni is Anouchka van Miltenburg, voormalig Tweede Kamervoorzitter en tegenwoordig directeur van Nucleuszorg. De sprekers tijdens deze eerste dag focussen op de nieuwste inzichten in financiering en governance van de eerste lijn en de organisatie van zorg. Originele denkers en inhoudelijke experts verkennen samen met de deelnemers de mogelijkheden om de positie van de eerstelijnsgezondheidszorg verder te versterken en in samenwerking met partijen in zorg en sociaal domein tot een stevig fundament te komen voor een gezonde en vitale samenleving.

Netwerken

Als deelnemer heeft u bij uitstek de gelegenheid kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van strategie en innovatie; ontwikkelingen die de komende periode uw werkagenda bepalen. Dit doet u niet alleen via keynote sprekers, die u uitdagen om in nieuwe kansen en ontwikkelingen te denken, maar ook in parallelsessies waar u volop de ruimte krijgt om hierover mee te discussiëren. Later in de middag kunt u uitgebreid netwerken met elkaar, met medebestuurders van gemeenten en zorgverzekeraars en met politici. Ook kunt u van gedachten wisselen met de partners van De Eerstelijns. Aan het eind van de middag slaan we in de slotsessie de brug tussen zorg en sociaal domein.

Toekomst eerstelijnszorg

De tweede dag over de toekomst van de eerstelijnszorg wordt voorgezeten door Piet-Hein Peeters en staat geheel in het teken van de verbinding tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en het sociaal domein. Peeters is medeauteur van het boek Vijf jaar lokaal sociaal domein. Veel gedaan, te weinig bereikt. Behalve twee plenaire sprekers bieden we u met cases een inkijkje in hoe op diverse plaatsen in het land al invulling wordt gegeven aan die verbinding. Albert Jan Kruiter sluit deze congresdag af met een bijdrage over praktische wijsheid en bureaucratische belemmering in het huwelijk tussen eerste lijn en sociaal domein.

Meer lezen over het Congres? Klik hieronder op de button om naar de congrespagina te gaan.

 1. “De toekomst van de eerste lijn ligt in het sociaal domein.”

  Met dit ene zinnetje legt Albert Jan Kruiter haarscherp bloot welke enorme ontwikkeling de eerstelijnsgezondheidszorg doormaakt en in welke richting het de komende jaren gaat.

  Prima. Maar over ‘wie’ het gaat, de eindgebruiker, heeft u dat wel voldoende duidelijk? Want het Sociaal Domein is mensenwerk. Door mensen en vooral vóór mensen. Bij mensenwerk is het belangrijk dat je weet wie je tegenover je hebt. Aan beide kanten van de (keuken)tafel.
  Ik vraag me dan ook af of de eindgebruiker voldoende bij het (begin van het) traject betrokken is geweest.
  Ik hoop dan ook oprecht dat er zoveel mogelijk gecommuniceerd en gehandeld wordt vanuit het perspectief van de persoon die u nodig heeft. En niet vanuit het product dat u toevallig levert, of waar u de meeste kennis over heeft!

  Inhoud 2e dag: “Originele denkers en inhoudelijke experts (worden hier ook ervaringsdeskundigen / eindgebruikers onder geschaard?) verkennen samen met de deelnemers de mogelijkheden om de positie van de eerstelijnsgezondheidszorg verder te versterken en in samenwerking met partijen in zorg en sociaal domein tot een stevig fundament te komen voor een gezonde en vitale samenleving”.

  Klinkt geweldig. Maar kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er weer een goedbedoeld traject uit de grond gestampt wordt waarbij de eindgebruiker weinig tot geen bijdrage heeft mogen leveren.
  Ik dacht dat we die aanname allang voorbij waren…

 2. Kom vooral naar het congres alstublieft. We organiseren het tenslotte juist om met een kritische blik te kijken naar de eerstelijns gezondheidszorg en het sociaal domein. De kanttekeningen die u daarbij plaatst zijn in de discussies (en daarvoor is veel ruimte) meer dan welkom.

 3. Ik ben heel erg benieuwd hoe de eerste lijn wordt gedefinieerd. Mijn ervaring is dat dit meestal wordt beperkt tot de huisartsenzorg en soms ook de wijkverpleegkundige zorg. Terwijl zorg in de eerste lijn veelal door paramedici wordt geleverd. Helaas worden die zelden of nooit genoemd. Ergotherapeuten bijvoorbeeld werken al zolang op de grens van zorg en welzijn. Daar kan veel van geleerd worden. Dan gaat het over functioneren en participeren. De cliënt centraal zit bij deze zorgaanbieders in het professionele dna. Ook de teksten lezende m.b.t. dit congres vrees ik met grote vreze dat Ergotherapeuten in het bijzonder en paramedici in het algemeen niet aan bod komen. Kan het tij nog gekeerd worden?
  Theo van der Bom, directeur-bestuurder Ergotherapie Nederland en voorzitter Paramedisch Platform Nederland (PPN, federatie van paramedische beroepsverenigingen: Ergotherapie Nederland, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Nederlandse Vereniging voor Logopedie, Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, Optometristen Vereniging Nederland, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)

 4. Geachte heer Van der Bom, van dit soort reacties kan ik alleen maar blij worden, want ik ben het met u eens dat het begrip eerstelijns zorg een bredere definitie verdient dan alleen huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg. Ik stel dan ook voor dat wij met elkaar in gesprek gaan. Wat mij betreft mag u dit interpreteren als een uitnodiging voor een interview voor een van de komende edities van De Eerstelijns. Vriendelijke groet, Frank van Wijck, hoofdredacteur.

Comments are closed.