Event Abonneren
×

Wachttijden ggz verkorten met online casuïstiekbesprekingen

Wachttijden in de ggz: hoe verkort je ze? De Overlegtafel Eemland is een inspirerend initiatief.

Wachttijden ggz verkorten met online casuïstiekbesprekingen

Ze begeleidt al twee jaar een patiënt met verslavingsproblematiek. Tot nu toe kon ze hem niet plaatsen bij een van de ggz-instellingen in de regio, want de reactie was steeds: “Patiënt voldoet niet aan onze inclusiecriteria.” Om wanhopig van te worden, zegt Eline Keesmaat, poh-ggz en zorgprogrammacoördinator ggz bij volwassenen bij huisartsenorganisatie Eemland. Tot ze de patiënt inbracht bij de Overlegtafel Eemland. “Toen was het binnen twee weken geregeld. De zorgmanager van Indigo, een regionale ggz-instelling, zei: ‘Als de patiënt het al twee jaar ambulant bij jou volhoudt, dan moet dat ook bij ons lukken. Meld hem maar aan, dan starten we de behandeling.’”

Online overleg

Het is een voorbeeld van de kracht van de Overlegtafel Eemland, die in september 2020, midden in de coronacrisis, van start ging op initiatief van Huisartsen Eemland. Aanleiding voor de overlegtafel, een wekelijks online overleg waar complexe ggz-casuïstiek in de regio besproken wordt, is het terugdringen van de wachttijden in de ggz, legt Astrid Hertogh uit, huisarts en kaderhuisarts ggz in Huizen en net als Keesmaat vanaf het begin deelnemer aan de Overlegtafel.

Twee vliegen in één klap

“Om dat doel te bereiken, is de Taskforce wachttijden ggz gestart. Maar toen we in de regio brainstormden hoe we dat het beste konden doen, kwamen we erachter dat we elkaar niet goed kenden. Dat gold niet alleen voor de huisartsen en poh’s-ggz, maar ook voor de professionals van de generalistische en gespecialiseerde ggz (sggz en bggz). Door wekelijks online complexe casuïstiek met elkaar te bespreken, sla je daarom twee vliegen in één klap. Je leert elkaar beter kennen, én je kunt met elkaar overleggen wat voor patiënten de juiste zorg op de juiste plek is.”

Wachttijden ggz

Meer zicht op het aantal wachtenden, minder lange wachttijden en snellere verwijzing naar waar nog wel plek is voor behandeling in de ggz: voor dat doel hebben aanbieders van geestelijke gezondheidszorg en sociaal werk, gemeenten, huisartsen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars hun krachten gebundeld. Samen met de Nederlandse Zorgautoriteit bieden zij sinds dit jaar meer inzicht in het aantal wachtenden voor een ggz-behandeling. Deze kunnen daardoor sneller en beter worden begeleid naar een passende behandeling. U vindt meer informatie in het Actieplan Wachttijden 2021 van de Stuurgroep Wachttijden GGZ.

Auteur: Michel van Dijk