Congres Abonneren
×

Corona stimuleert regionale samenwerking

Corona heeft niet alleen tot ellende geleid. De regionale samenwerking tussen huisartsen- en andere zorgorganisaties is bijvoorbeeld sterk verbeterd.

Corona stimuleert regionale samenwerking

“Wat corona bij ons vooral heeft opgeleverd, is dat de dagzorg en de avond-, nacht- en weekendzorg veel meer begrip hebben gekregen voor elkaars werkprocessen. In Amsterdam hebben we bijvoorbeeld in de dagzorg het digitale systeem cBoards geïntroduceerd om met ziekenhuizen en de vvt-sector gegevens uit te wisselen over COVID-19-patiënten die vervroegd naar huis gaan. Dat systeem sluit nog niet goed aan op de ANW-zorg en dat is best ingewikkeld. Alleen door samenwerking vanuit begrip voor elkaars situatie, lukt het om dit toch goed te laten werken.”

Dat vertelt Corine van Geffen. Als bestuurder van Huisartsenposten Amsterdam maakt zij deel uit van diverse corona-overleggen. Ook is Van Geffen bestuurslid van InEen.

HAP en SEH

Meer samenwerking tussen de huisartsenposten (HAP), spoedeisende hulp (SEH) en ambulancezorg was al onderwerp van gesprek in Amsterdam. Corona heeft voor een versnelling gezorgd, aldus Van Geffen. “Mensen leren elkaar nu veel beter kennen, op alle niveaus: strategisch, medisch managers, zorgmanagers. Samenwerking begint bij de relatie, bij iets voor elkaar doen.”

Concrete acties heeft het ook al opgeleverd. “We hebben binnen de spoedzorg samen de patiëntreis in kaart gebracht voor fase 3 in de coronapandemie: hoe gaat de patiënt door de keten, vanuit het gezichtspunt van die patiënt. Van triage bij de huisarts via vervoer naar SEH en ziekenhuis. Dat werkt natuurlijk altijd al zo, maar in een noodscenario ga je daar scherper naar kijken. En daar hebben we ook na corona profijt van.”

Afspraken met België

Ook in Zeeland heeft corona een positief effect op de regionale samenwerking, vertelt directeur-bestuurder Anouchka van Miltenburg van Nucleuszorg, de eerstelijnsorganisatie van en voor huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen. De samenwerkingsstructuur in deze provincie is plat en breed. “In het begin was het even zoeken, maar na verloop van tijd is het overleg steeds verder geprofessionaliseerd en zijn er verschillende initiatieven ontstaan.” Afspraken worden per sub-regio gemaakt, “want Walcheren is dichter bevolkt dan Zeeuws-Vlaanderen. Bovendien grenzen wij aan België, waarvoor speciale afspraken nodig zijn. Denk aan het vaccineren van het Belgische personeel.”

Corona

Omdat in Zeeland de onderlinge samenwerking niet altijd goed loopt, lag er al een plan voor een brede Zeeuwse Zorg Coalitie. Van Miltenburg: “Dat is nu een beetje een kip-ei-verhaal, want de zorgcoalitie startte net toen de coronacrisis uitbrak. De coalitie loopt op dit moment goed, we hebben de wind in de rug door corona. Zeker het afgelopen halfjaar hebben mensen zich echt gecommitteerd. Je deelt je zorgen met elkaar en dat leidt tot vertrouwen. Iedereen voelt elkaars afhankelijkheid, snapt waar gevoeligheden zitten, biedt hulp aan en vertelt ook wat er goed gaat.”

Auteur: José van der Waerden