Event Abonneren
×

Diversiteit in de spreekkamer: zó doe je dat

Diversiteit: Huisartsen Eemland en Alliantie Gezondheidszorg op Maat willen dat dit de norm wordt in de spreekkamer. Daarom beginnen ze met een pilot.

Ook huisartsen hebben vooroordelen. Dat geeft op zich niet, maar vereist wel enige zelfkennis. Want vooroordelen over vrouwen, mannen, levensfases en LHBTI+-personen kunnen persoonsgerichte zorg in de weg zitten. Daarom beginnen Huisartsen Eemland en Alliantie Gezondheidszorg op Maat een pilot die beoogt dat diversiteit de norm wordt in de spreekkamer.

Ongemakkelijke vragen

“Hoe schat jij, als zorgverlener, de persoon in die tegenover je zit in de spreekkamer? Wat is jouw bias en welke vaardigheden heb je nodig om jouw bias te omzeilen? En wat is een logisch moment om ongemakkelijke vragen te stellen, bijvoorbeeld over iemands relatiestatus, seksuele oriëntatie of seksuele problemen?” Zo vat Ymke Kelders van Alliantie Gezondheidszorg op Maat de ‘angel’ samen die huisartsen en andere eerstelijnszorgprofessionals kan hinderen bij inclusieve eerstelijnsgezondheidszorg.

Persoonsgerichte zorg

De normen en waarden waarmee mensen opgroeien, maar ook hun sociale en geografische omgeving dragen bij aan hun referentiekader. Zo ook bij huisartsen. Dit is op zich niet erg, zo werken onze hersenen nu eenmaal, maar wél iets om je bewust van te zijn. Stereotypering kan persoonsgerichte zorg, vooral aan patiënten die ‘anders’ zijn dan de huisarts zélf, laten mislukken. “In onze pilot stimuleren wij de 160 huisartsen en andere eerstelijnszorgprofessionals die bij Huisartsen Eemland zijn aangesloten hun eigen vooroordelen onder de loep te nemen”, vertelt zorgprogrammacoördinator Rianne Dijkema van Huisartsen Eemland.

Breder

“Het begon ermee dat we op onze jaarlijkse regionale nascholingsdag eens een ander onderwerp wilden behandelen. Zo kwamen we bij WOMEN Inc uit, dat meer bewustwording wil dat vrouwen met bijvoorbeeld een hartinfarct vaak andere symptomen hebben dan mannen. Waardoor huisartsen het minder vaak herkennen. Uiteindelijk hebben we het onderwerp breder getrokken tot gendersensitiviteit in z’n algemeen, met een workshop over inclusieve gezondheidszorg. Deze pilot is hier een vervolg op.”

Alle niveaus

Met de pilot beogen Huisartsen Eemland en Alliantie Gezondheidszorg op Maat dat alle lagen binnen de huisartsenorganisaties aandacht hebben voor sekse-, gender- en seksuele diversiteit. “Zowel op beleidsniveau, in kennis en onderwijs als in tools in de spreekkamer”, zegt Kelders. “Maar ook dat bijvoorbeeld posters worden opgehangen, zodat patiënten zien dat er binnen de huisartsenpraktijk ruimte is voor goede communicatie over diversiteit. Dit is een heel simpele handeling met groot resultaat; mensen voelen dat ze welkom zijn in de praktijk.”

Diversiteit

De toolkit Komt een mens bij de dokter, die de Alliantie Gezondheidszorg op Maat eerder heeft ontwikkeld, wordt ook ingezet tijdens de pilot. Deze bevat vijf stappen naar zorg op maat, die de kennis rondom sekse, gender en seksuele diversiteit vergroten, zorgprofessionals helpen deze thema’s bespreekbaar te maken en de eigen handelingsverlegenheid te overwinnen. Daarnaast wil de Alliantie patiënten aanmoedigen hun vragen rondom deze thema’s wél aan te kaarten, ook als de eigen huisarts daar niet zelf over begint. Voor hen heeft de Alliantie een aantal gesprekstips op een rij gezet.

Auteur: Betty van Wijngaarden