Community Abonneren
×

GROZzerdammen: de slag van ziekte naar gezondheid

GROZzerdammen: onder deze noemer nemen vier regio’s het voortouw om de weg te wijzen naar een gezondere maatschappij. We belichten er één: Eindhoven.

Werken aan een vitaal functionerende samenleving in een gezonde economie. Dat is wat de zogeheten GROZzerdammendoen. Huisarts Maarten Klomp is voorzitter van GROZzerdam Vitaal in Brainport’. Deze GROZzerdam, een soort fieldlab, is ontstaan vanuit experimenten op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie in de wijk Achtse Barrier in Eindhoven. Een goed georganiseerde wijk met 14.000 inwoners en twee gezondheidscentra waarin bijna alle 150 zorgprofessionals werken. Acht jaar geleden bedachten Klomp en zijn collega-huisartsen dat ze meer wilden doen voor de burgers dan spreekuur houden en visites rijden. Met in het achterhoofd de ideeën van Machteld Huber over Positieve Gezondheid wilden ze actief bijdragen aan de gezondheid van de mensen voor wie ze werken.

Sociale wijkteam

Ze zochten het sociale wijkteam en de bewonersorganisaties op en zetten een online platform voor de wijk op met informatie over de gezondheidsvoorzieningen, maar ook met een ‘vitaliteitsmarkt’ met goed geselecteerde gezondheidsapps. Later kwam er een wijkraad bij waarin zorgverleners en burgers samen projecten organiseerden die de gezondheid in de wijk bevorderen. Toen het GROZ-project ontstond – bedacht door de topsector Life Sciences & Health – werd Klomp benaderd of de Achtse Barrier niet wilde GROZzerdammen. Die uitdaging gingen hij en zijn collega’s aan.

Lage sociaaleconomische status

Een voorbeeld van een succesvol project dat wordt opgeschaald naar andere wijken, is een cursus over gezonde levensstijl die wordt gegeven in wijken met veel mensen met een lage sociaaleconomische status. Mensen die de cursus gevolgd hebben, kunnen door gezond gedrag fit coins verdienen. Die kunnen ze inruilen voor gezonde producten, zoals een kaartje voor het zwembad. 

GROZzerdammen

GROZ is het anagram van ‘zorg’, een letterlijke en figuurlijke omkering van de zorg dus. Niet langer staat de Z van ziekte en zorg voorop, maar juist de G van gezondheid, gedrag en geluk. De centrale missie van het ministerie van VWS is dat in 2040 alle Nederlanders ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid leven, en dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met dertig procent zijn afgenomen. Binnen GROZzerdammen werken patiënten, burgers, zorgprofessionals, ondernemers en financiers samen. Het gaat om een verandering van gezondheidsbeleid en praktijk, met oog voor economische kansen. GROZzerdammen krijgen hiervoor ondersteuning vanuit het kabinet, met de topsector Life Sciences & Health en Health~Holland als coördinatoren van de uitvoering. Hier vind je meer informatie.

Auteur: Suzanne Bremmers