Community Abonneren
×

LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: ‘Erkenning huisartsenteam’

De LHV heeft sinds juli een nieuwe voorzitter: Mirjam van ’t Veld. Ze maakt zich sterk voor erkenning en afbakening van de functie van het huisartsenteam. Mirjam van ’t Veld zegt: “Het bijzondere is: in absolute zin stijgt het aantal huisartsen en medewerkers in de huisartsenzorg nog steeds. Maar de zorgvraag stijgt harder. Daarom is […]

De LHV heeft sinds juli een nieuwe voorzitter: Mirjam van ’t Veld. Ze maakt zich sterk voor erkenning en afbakening van de functie van het huisartsenteam.

Mirjam van ’t Veld zegt: “Het bijzondere is: in absolute zin stijgt het aantal huisartsen en medewerkers in de huisartsenzorg nog steeds. Maar de zorgvraag stijgt harder. Daarom is er ook niet één oplossing (voor tekorten, red.). Ja, er moeten meer huisartsen en medewerkers bij. En we moeten zorgen dat de mensen die nu in de huisartsenzorg werken duurzaam inzetbaar blijven. Maar ook moeten we kijken naar de vraagkant, naar welk deel van de vraag aan de huisarts komt doordat mensen elders niet terechtkunnen of doordat ze hun weg niet weten. Dus wil ik me er landelijk voor hard maken te zorgen dat de patiënten sneller op de juiste plek terechtkunnen. En zorgen voor betere afstemming tussen huisartsen, sociaal domein, ouderenzorginstellingen en ggz om dat te bereiken.”

Beste team
De LHV-voorzitter vertelt welke visie op het praktijkteam hieronder ligt: “Onze visie op het praktijkteam komt voort uit onze visie op de huisartsenzorg. Die is gebaseerd op de kernwaarden van de huisartsenzorg: persoonsgericht, medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk. En op de kerntaken en het basisaanbod huisartsenzorg. We weten uit onderzoek dat de meeste huisartsen het liefst werken in een praktijk met één of enkele andere huisartsen en een aantal personeelsleden. Het ideale team bestaat niet. Wat het beste team is voor een praktijk, is afhankelijk van de visie op de praktijkvoering, de patiëntenpopulatie en het overige zorgaanbod in de wijk.”

Niet alleen manager 
Van ’t Veld vervolgt: “Het almaar vergroten van huisartsenpraktijken met grote aantallen personeelsleden sluit voor veel huisartsen niet goed aan bij waar hun kracht ligt. De huisarts met een eigen praktijk wil niet alleen maar een manager zijn. Natuurlijk kan een praktijkmanager daarin veel betekenen, maar uiteindelijk is de huisarts wel eindverantwoordelijk en moet die het gevoel hebben overzicht te hebben over het praktijkteam en wat dat doet.

LHV
Dit heeft ook invloed op hoe de LHV aankijkt tegen het takenpakket van het praktijkteam. Van ’t Veld: “Het personeel werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en biedt dus huisartsenzorg. Dat klinkt voor de hand liggend, maar het risico is dat er steeds meer gespecialiseerde medewerkers in de praktijken komen te werken. Met competenties en een zorgaanbod die buiten de huisartsenzorg vallen. De neiging bestaat om de gaten te vullen die bij anderen vallen, zoals de poh-ggz die overvol zit omdat patiënten lang op de wachtlijst staan voor behandeling in de ggz en die zelf meer behandeling gaat bieden dan passend is in die rol. Daarom is het zo mooi dat die kernwaarden en kerntaken er zijn. Die zijn immers niet alleen van de huisartsen, maar van de hele huisartsenzorg. Die bieden dus voor iedereen houvast om te laten zien: hier zijn wij van, hier zijn wij goed in.” 

Auteur: Frank van Wijck