Community Abonneren
×

Stageplaatsen bij de huisarts: samenwerking met scholen nodig

Stageplaatsen in de huisartsenpraktijk: het is essentieel dat scholen en huisartsenorganisaties in de regio samen optrekken om die te realiseren. De wens tot samenwerking met de opleiding op het gebied van stages in huisartsenpraktijken komt van twee kanten, stelt Herman Savelkouls. Hij is programmamanager continuïteit huisartsenzorg van PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant. “We hebben een analyse gemaakt […]

Stageplaatsen in de huisartsenpraktijk: het is essentieel dat scholen en huisartsenorganisaties in de regio samen optrekken om die te realiseren.

De wens tot samenwerking met de opleiding op het gebied van stages in huisartsenpraktijken komt van twee kanten, stelt Herman Savelkouls. Hij is programmamanager continuïteit huisartsenzorg van PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant. “We hebben een analyse gemaakt van de vervangingsvraag van ondersteunend personeel voor de huisartsenpraktijk en van de groeiverwachting van de huisartsenzorg door beleidsontwikkelingen, vergrijzing en bevolkingsgroei”, zegt hij. “Dan kun je een schatting maken van de hoeveelheid ondersteunend personeel die je nodig hebt. En dat is een fors aantal.”

Doorstuderen en doorgroeien
Hij vervolgt: “Bedenk daarbij dat het ROC in ons werkgebied een gebrek aan stageplaatsen heeft, maar wel een wettelijke verplichting om die aan te bieden. Het kan proberen dit op te lossen door die stages binnen de schoolmuren aan te bieden, daarvoor bestaan initiatieven. Maar dan bestaat het risico dat ouders hiertegen een rechtszaak aanspannen, omdat zij bang zijn dat hun kind hierdoor onvoldoende praktijkervaring opdoet gedurende de opleiding. Een leerlingenstop is dan het enige alternatief. Begrijpelijk dus dat het ROC de werkgevers heeft benaderd met het verzoek: ‘Help ons, want ons probleem is ook jullie probleem’. Dat is het óók omdat maar weinig doktersassistenten uitstromen naar huisartsenpraktijken. Het animo om door te studeren is enorm. Daarom is het belangrijk te benadrukken dat doorstuderen en doorgroeien ook binnen de huisartsenpraktijk mogelijk is.

Uitdagende baan
Werken als doktersassistent in de huisartsenzorg moet dus zichtbaarder worden binnen de opleiding. “Het is een uitdagende baan over de volle breedte van de zorg”, zegt Savelkouls. “Het vraagt bovendien persoonlijkheid, want je hebt veel patiëntencontacten, ook met complexe patiënten. En je kunt doorgroeien naar poh of praktijkmanager, daar staan huisartsen zeker open voor. Maar als niemand dat verhaal vertelt binnen het ROC, gebeurt er niets.

Stageplaatsen
Het SSFH-rapport Rendement stagevergoeding in de huisartsenzorg onderstreept waarom samenwerking tussen scholen en huisartsenorganisaties in de regio juist nú van betekenis is als het gaat om stageplaatsen in de huisartsenpraktijk. Het document geeft inzicht in de vraag wat het rendement is van de stagevergoedingen, als basis om deze in de toekomst efficiënter en effectiever in te zetten. De stagevergoeding is over het algemeen lager dan in andere branches in de zorg. In andere branches is bovendien sprake van imagocampagnes.

Auteur: Frank van Wijck