Event Abonneren
×

Afspraken tussen gemeente en woonzorgpartners Brummen/Eerbeek

Hoe zorg je ervoor dat inwoners in de gemeente in alle fasen van hun leven prettig kunnen (blijven) wonen? Dat kan door alle inspanningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn nog beter op elkaar af te stemmen. Om dat te bereiken gaan de gemeente Brummen en een groot aantal woonzorgpartners intensiever met elkaar samenwerken. “Juist door samen […]

Kwetsbare ouderen: rapport Commissie Bos

Hoe zorg je ervoor dat inwoners in de gemeente in alle fasen van hun leven prettig kunnen (blijven) wonen? Dat kan door alle inspanningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn nog beter op elkaar af te stemmen. Om dat te bereiken gaan de gemeente Brummen en een groot aantal woonzorgpartners intensiever met elkaar samenwerken. “Juist door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat onze inwoners met een woon/zorgvraag een passend oplossing krijgen. Een oplossing die rekening houdt met iemands persoonlijke voorkeur,” laat zorg-wethouder Cathy Sjerpsweten. De samenwerking tussen de woonzorgpartners en gemeente werd dinsdagmiddag 30 november met een extra online-meeting beklonken.
Met als resultaat een door alle partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst ‘Wonen met Zorg’. 

Voor de zomervakantie dit jaar besloot de Brummense gemeenteraad unaniem en met waardering de woonzorgvisie vast te stellen. Deze visie is tot stand gekomen in samenspraak met veel inwoners en organisaties. Dit document geeft inzicht in de woningbehoefte uit het oogpunt van zorg en vergrijzing. Wethouder Timmer, verantwoordelijk voor het takenpakket volkshuisvesting, laat weten dat de visie de ambities en afspraken voor wonen, zorg én welzijn samenbrengt. “We kunnen hierdoor als gemeente nieuwe woonzorginitiatieven veel beter toetsen. Ook als aanvulling op onze Woonagenda 2019-2023.” Bij het toetsen gaat het volgens Timmer zowel om kwalitatieve en dus zorginhoudelijke gegevens als om meer kwantitatieve gegevens (aantallen). “Dat wil zeggen dat de woonzorgpartners in onze gemeente alle inwoners met een (toekomstige) woon/zorgvraag willen helpen. Passend en op basis van persoonlijke voorkeuren. Hierbij staat zelfstandigheid voorop. Maar we houden ook zoveel mogelijk rekening met de identiteiten van de verschillende dorpskernen in onze mooie gemeente.”

Samenwerking
Met ondertekening van het samenwerkingsconvenant Wonen met Zorg bekrachtigen de gemeente en de woonzorgpartners hun samenwerking op het gebied van wonen en zorg. Ze gaan zich volop inzetten om de ambities van de woonzorgvisie 2021-2030 waar te maken. Bijvoorbeeld door samen een woonzorg-netwerk op zetten. Een netwerk dat als doel heeft de samenwerking uit te breiden en verder te verbeteren. Ook gaan de partijen werken met een 24 uurs-zorgplan. Een belangrijk instrument om ook in de toekomst ervoor te zorgen dat 24 uur zorg gewaarborgd blijft. En uiteraard is de ondertekening van het convenant ook een daad waarbij gemeente en woonzorgpartijen zich uitspreken om samen werk te maken van ‘wonen met zorg’. Dit allemaal zodat de dienstverlening aan (zorgbehoevende) inwonersverbetert en zorg en ondersteuning optimaal en efficiënt wordt ingezet. 

Waardevol
“De woonzorgvisie is een samenhangend kader,” laat wethouder Sjerps tot slot weten. Met behulp van dit convenant én het 24-uurs zorgplan is er nu een waardevol instrument tot stand gekomen om woonzorg-initiatieven kwalitatief en kwantitatief te beoordelen. “Zowel als het gaat om ruimtelijk planologische aspecten als ook om zorg en ondersteuning.”