Event Abonneren
×

Personeelstekort zorg: niet voortmodderen maar radicaal veranderen

Het personeelstekort in de zorg wordt niet opgelost door op dezelfde voet door te gaan. Een paradigmashift is nodig, aldus Albert Jan Kruiter. “Alle zorg is nog steeds individueel”, zegt Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden. “We moeten veel meer inzetten op collectieve interventies. De meest effectieve interventie om gezondheid te bevorderen is […]

Het personeelstekort in de zorg wordt niet opgelost door op dezelfde voet door te gaan. Een paradigmashift is nodig, aldus Albert Jan Kruiter.

“Alle zorg is nog steeds individueel”, zegt Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden. “We moeten veel meer inzetten op collectieve interventies. De meest effectieve interventie om gezondheid te bevorderen is nog steeds de uitvinding van de riolering. Iedereen heeft de mond vol over preventie, maar er is geen prikkel om ertoe te komen. De zorgverzekeraars de ruimte geven om erin te investeren, is dan ook een interessante ontwikkeling.”

Van zorg naar gezondheid
Kruiter geeft een voorbeeld: “Het is in te vullen door huisartsen en de sector welzijn een collectief programma te laten ontwikkelen op obesitas of burn-out. Of schulden en psychische stress. Om met de Hugo Boss-reclame te spreken: Don’t imitate, innovate. Dat was heel slimme marketing: Boss gaf daarmee iedereen de indruk een individu te zijn, maar bood haar product collectief aan. Mass customization heet dat in de marketing: een oplossing voor doorgeslagen individualisering. Daar kunnen de zorg en politiek nog wat van leren, om een waarden-switch te maken van zorg naar gezondheid. Dit vraagt om uitkomstfinanciering en samen met burgers nieuwe initiatieven ontwikkelen. Laagdrempelige, vrij toegankelijke voorzieningen die gezondheid als doel hebben in plaats van dure individuele trajecten die achter een indicatie verstopt zitten en zorg bieden.”

Vrij toegankelijke sportvoorziening
Kruiter zegt dit in het besef dat in het huidige stelsel gezondheid als product geen kans heeft, omdat zorg als primair product wordt gezien. Heel veel geld wordt gepompt in zorg in plaats van in het voorkomen van zorg, zoals vrij toegankelijke sportvoorzieningen, gezonde voeding op scholen, btw-verlaging voor groenten en fruit, collectief schulden afkopen om psychische stress te voorkomen en gratis kinderopvang in de flat in plaats van 73 individuele opvoedondersteuningstrajecten. 

Personeelstekort
Zorgaanbieders die verandering willen bewerkstelligen en zo bijvoorbeeld een personeelstekort willen tegengaan, kunnen op kleine schaal beginnen, stelt Kruiter. Bijvoorbeeld in een probleemwijk samen met de gemeente en inwoners. “Met de burger niet als partij die een preventieprogramma ondergaat, maar als opdrachtgever”, zegt hij. “Ik ben ervan overtuigd dat in Nederland al veel huisartsen, poh’s en gemeenten het nieuwe paradigma aan het vormgeven zijn. Het zou goed zijn als de koepelpartijen dat actief uitdragen, een rendementsmodel opzetten om te bewijzen wat het oplevert en dat claimen als ‘De gezondheid van de toekomst’. Hou ermee op te spreken van experimenten en pilots, en breng alles dat de toekomst representeert samen onder een paradigma, een verhaal. Dan gaat het leven.” 

Auteur: Frank van Wijck

  1. Zolang we dit verzekeringsstelsel hebben waar concurrentie het uitgangspunt is kun je dit rustig vergeten.
    Samenzorg vraagt een Samenzorg Nederland verzekeraar.

Comments are closed.