Event Abonneren
×

Symposium Kroonjuwelen Gezondheidscentra succesvol

Op dinsdag 9 november 2021 heeft het symposium Kroonjuwelen Gezondheidscentra, de toekomst door de achteruitkijkspiegel, plaatsgevonden. Het was een succesvolle middag! Tijdens het symposium presenteerden het Jan van Es Instituut en de Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG) de kroonjuwelen van de gezondheidscentra. Deze Kroonjuwelen zijn het resultaat van een wetenschappelijk onderzoek naar het werken in gezondheidscentra gedurende […]

Op dinsdag 9 november 2021 heeft het symposium Kroonjuwelen Gezondheidscentra, de toekomst door de achteruitkijkspiegel, plaatsgevonden. Het was een succesvolle middag!

Tijdens het symposium presenteerden het Jan van Es Instituut en de Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG) de kroonjuwelen van de gezondheidscentra. Deze Kroonjuwelen zijn het resultaat van een wetenschappelijk onderzoek naar het werken in gezondheidscentra gedurende de afgelopen 50 jaar. De kroonjuwelen zijn belangrijke uitgangspunten voor een duurzame inrichting van de eerstelijnsgezondheidszorg.

Zes kroonjuwelen
De zes kroonjuwelen zijn 1) publieke verantwoordelijkheid, 2) niet-vrijblijvende multidisciplinaire samenwerking, 3) domein overstijgende kruisbestuiving, 4) innovatieve kwaliteitscultuur, 5) aanspreekbare organisatie en 6) gelijkwaardige en gemeenschappelijke beleidsvoering. 

Niet alle kroonjuwelen zijn tot nu toe volledig tot hun recht gekomen. De implementatie is bemoeilijkt door belemmeringen in de financiering. Zonder extra maatregelen verslechtert momenteel de positie van de gezondheidscentra. Enerzijds door de simpelweg tekortschietende financiering van organisatie en infrastructuur in de eerste lijn. Anderzijds door de komst van grote regionale eerstelijnsorganisaties, die vaak nog onvoldoende aandacht hebben voor het belang van wijkgerichte multidisciplinaire samenwerking. 

De kroonjuwelen komen daardoor verder onder druk te staan en dat heeft een negatieve invloed op de duurzame inrichting van de eerstelijns gezondheidszorg. Zoals een bestuurder het zei: “… een organisatie die de infrastructuur biedt voor datgene wat er in de wijk moet gebeuren en voor datgene wat er op grote schaal nodig is in de regio. Het zou mij heel erg behulpzaam zijn, als het inkoopproces van de zorgverzekeraars ook op die twee samenhangen gericht is. Ik heb nog altijd het geloof dat we daarnaar onderweg zijn, maar ik denk wel dat het nu tijd is om drastisch te versnellen.”

De doelstellingen van de eerste lijn, zoals aansluiten bij de behoeften van wijkbewoners en voorkomen van onnodige tweedelijnszorg, vragen juist om een combinatie van wijkgerichte en regionale organisatie en bijpassende financiering.