Congres Abonneren
×

Bestuursleden InEen zitten vol ambitie!

De bestuursleden die in het najaar aantraden bij InEen, zijn vol ambitie. Barbara de Doelder, Nout Waller en Garmt Postma vertellen over hun uitdagingen. Passende zorg over de schotten heenBarbara de Doelder is huisarts in Den Haag en voorzitter van coöperatie Hadoks. Als bestuurslid van InEen wil ze zich inzetten voor het bieden van passende zorg […]

De bestuursleden die in het najaar aantraden bij InEen, zijn vol ambitie. Barbara de Doelder, Nout Waller en Garmt Postma vertellen over hun uitdagingen.

Passende zorg over de schotten heen
Barbara de Doelder is huisarts in Den Haag en voorzitter van coöperatie Hadoks. Als bestuurslid van InEen wil ze zich inzetten voor het bieden van passende zorg over de schotten heen.

Ze zegt: “Daarbij moeten wij als huisartsen bepalen welke rol wij wel en niet kunnen spelen, in samenspraak met onze partners in het veld die ook zo hun uitdagingen hebben. Soms zal een oplossing in preventie zitten, soms in anders organiseren of in een regionale aanpak. Maar zaken heen en weer schuiven is in ieder geval geen oplossing. Nu merken we dat huisartsen problemen op hun bord krijgen die niet hun werk zouden moeten zijn. Specialistische ggz waarvoor geen ruimte bestaat in de ggz is niet ineens huisartsenzorg. Uren kwijt zijn aan thuiszorg regelen is ook geen taak voor de huisarts. Onze expertise is niet zorg te zoeken, maar te bepalen welke zorg nodig is. Daar moet de grens liggen en dat moet erkend worden.”

Organisatie eerstelijnszorg: een steviger positie
Nout Waller is directeur/bestuurder van Huisartsen Zuid Kennemerland. Als bestuurslid van InEen wil hij bijdragen aan de organisatie van de eerstelijnszorg.

Hij zegt: “Mijn ambitie is vooral de eerstelijnszorg, die nu zo enorm in ontwikkeling is, een steviger positie in het zorgveld te geven. Dat is nodig nu de patiënt zijn zorg steeds vaker dicht bij huis krijgt. Dat vraagt om samenwerking in de keten. En die samenwerking kan ook een rol spelen in de arbeidsmarktproblematiek waarmee we nu kampen. We moeten samen met de patiënt openstaan voor nieuwe concepten. Digitalisering speelt daar een rol in, niet alleen in het arts-patiëntcontact, maar ook in het zelf door de patiënt meten van vitale waarden, om bij een chronische ziekte zijn eigen regie te versterken.”

Verhalen ophalen
Garmt Postma, medisch bestuurder van RHO Syntein, is ook een van de nieuwe bestuursleden van InEen. Hij zegt: “In mijn bestuursfunctie wil ik kijken naar wat de eerstelijnszorg over twee jaar nodig heeft en wat daar nu voor moet gebeuren. Dat vraagt enerzijds om een visie, maar anderzijds om het ophalen van verhalen over wat er in de regio’s gebeurt en wat we landelijk kunnen doen om de daar bestaande problemen op te lossen. Die opgehaalde kennis gebruiken we bij InEen als basis voor het overleg met de partners die we nodig hebben om de toekomst van de eerstelijnszorg vorm te geven. Op deze manier kunnen we in landelijk overleg tot oplossingen komen waarmee het veld weer verder kan.”

Auteur: Frank van Wijck