Community Abonneren
×

MBO Raad wil jongeren klaarstomen voor de zorg

De MBO Raad meent dat een breed oriëntatiejaar én gerichte aandacht voor beroepen in ‘tekortsectoren’ als de zorg waardevol kunnen zijn in het onderwijs. Enthousiasme onder studenten om voor een opleiding in zorg en welzijn te kiezen? Daar was beslist al geen gebrek aan, stelt Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad. Jonge mensen weten […]

De MBO Raad meent dat een breed oriëntatiejaar én gerichte aandacht voor beroepen in ‘tekortsectoren’ als de zorg waardevol kunnen zijn in het onderwijs.

Enthousiasme onder studenten om voor een opleiding in zorg en welzijn te kiezen? Daar was beslist al geen gebrek aan, stelt Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad. Jonge mensen weten de roc’s goed te vinden.

Hij zegt: “Het aandeel zorgopleidingen in het mbo is groot. Maar of het voldoende is om te kunnen voldoen aan de enorme vraag, is een tweede. Wel heeft de coronacrisis duidelijk merkbaar een extra impuls gegeven aan jongeren om te kiezen voor de zorg. Het applaus voor de zorg ligt inmiddels natuurlijk alweer ruim een jaar achter ons, maar heeft eraan bijgedragen dat beter over het voetlicht kan worden gebracht hoe waardevol en interessant werken in de zorg is. Veel van onze zorgstudenten hebben tijdens corona een bijdrage geleverd, hebben we gezien. In ziekenhuizen bijvoorbeeld hebben ze echt laten zien dat ze het verschil kunnen maken. In Zwolle hebben studenten met de GGD een eigen teststaat opgezet. Zestien-, zeventienjarigen moet je bedenken, die trots zijn op wat ze hebben gepresteerd.”

Concurrentie op de arbeidsmarkt
Op de arbeidsmarkt heeft de zorg zware concurrentie, weet Tekin. “Alle sectoren schreeuwen om vakmensen en kijken daarbij naar het onderwijs. Wij kunnen echter niemand dwingen om voor een bepaalde opleiding te kiezen. We kunnen alleen goed uitleggen waarom beroepen in bijvoorbeeld de zorg interessant zijn. Daarom pleiten we ook voor een breed basisjaar waarin studenten die dat nodig hebben zich kunnen oriënteren. Want er zijn ook jongeren van zestien, zeventien jaar die nog helemaal niet weten wat ze willen worden. Ze hebben bij veel functies ook geen beeld. Bij een verpleegkundige wel natuurlijk. Maar een doktersassistent, een poh? Juist daarom vinden we dat brede basisjaar zo belangrijk, zodat jongeren die dat nodig hebben, een beter beeld krijgen en zo een betere keuze kunnen maken.”

MBO Raad
In Noord-Holland bestaat een interessant initiatief. Daar worden regiodagen georganiseerd waarop basisschoolleerlingen een eerste kennismaking wordt geboden met uiteenlopende beroepen. “Ook de zorg zou hierin een rol kunnen spelen”, zegt de voorzitter van de MBO Raad, “maar dat gebeurt nog te weinig. De zorg is natuurlijk ook een sector waarbij je goed moet nadenken als je voor derden de deur opendoet. Je kunt kinderen niet zomaar een setting met kwetsbare mensen laten binnenlopen. En bovendien: op dit moment moet heel veel reguliere zorg worden ingehaald.”

Auteur: Frank van Wijck