Congres Abonneren
×

Dakloos in tijden van corona

Wat zijn de gevolgen van corona geweest voor dakloze mensen? En welke lessen kunnen daaruit worden getrokken, voor een eventuele toekomstige crisissituatie, maar ook voor de reguliere zorg en ondersteuning voor deze mensen? ZonMw liet de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het Radbnoudumc hier onderzoek naar doen, samen met de Nederlandse Straatdokters Groep.

Toen de coronapandemie zich aandiende, werd gevreesd voor het lot van dakloze mensen. Het ministerie van VWS vroeg de Nederlandse Straatdokters Groep daarom onderzoek te doen naar corona gerelateerde ziekte, zorg en sterfte bij dakloze mensen. De gedachte was: zij verkeren vaak in slechte gezondheid en in de nachtopvang verblijven ze met meerdere mensen in één ruimte, dus de vrees bestaat dat zij verhoudingsgewijs vaker een coronabesmetting zouden oplopen dan de algemene bevolking.

Dat bleek toch niet zo te zijn. Maar daarmee waren andere belangrijke vragen nog niet beantwoord. Wat zijn de gevolgen van corona voor dakloze mensen? Neemt dakloosheid toe? Hoe moeten de opvang en zorg voor dakloze mensen eruit zien tijdens een pandemie? Het vervolgonderzoek Corona en dakloosheid moest antwoorden geven op deze vragen. Op 19 april werden die antwoorden gepresenteerd tijdens het Straatdokters Symposium, met daarbij heldere aanbevelingen voor de toekomst.

Hele artikel lezen? Download het hier!Auteur: Frank van Wijck
Foto: Pixabay/Sri Harsha Gera