Community Abonneren
×

Huisartspraktijken omarmen online-dossierinzage

97 procent van alle huisartsenpraktijken werkt met een medisch dossier dat door patiënten online kan worden ingezien. Daarmee is de huisartsenzorg de eerste sector die online-dossierinzage voor patiënten op grote schaal heeft gerealiseerd. De praktijken kregen ondersteuning van het door VWS gesubsidieerde programma OPEN, een initiatief van huisartsenverenigingen LHV, NHG en InEen.

In 2017 startten de programmamanagers van OPEN, Bart Brandenburg en Martina Bartelink, met het inventariseren van alle wensen van zowel zorgverleners als patiënten. Het NHG en Patiëntenfederatie Nederland beschreven vervolgens in een richtlijn wat er in een online-patiëntendossier moest komen. Die richtlijn werd vertaald in een programma van basiseisen voor de ICT waarmee de leveranciers van de huisartsinformatiesystemen aan de slag konden. Sinds 2020 is elektronische inzage in het dossier voor alle zorgverlenerseen wettelijke verplichting.

Regionale aanpak
Om huisartsenpraktijken te helpen om online-inzage door te voeren, werd gekozen voor een regionale aanpak. Bartelink: “In Nederland zijn er bijna 5.000 huisartsenpraktijken. Dat zijn er te veel om individueel te ondersteunen. We hebben daarom gekozen voor coalities. Het voordeel is ook dat een coalitie de regionale situatie beter kent. Vrijwel elke Nederlandse huisartsenpraktijk maakt deel uit van een van de 57 coalities.”

Een regionale coalitie bestaat uit minimaal twee (huisartsen)organisaties en moet voor minstens 100.000 mensen zorgdragen. Een coalitie kan bestaan uit een zorggroep, een koepel van gezondheidscentra, een huisartsencoöperatie of een LHV-huisartsenkring. “Het grootste deel van het werk is en wordt door de mensen in de huisartsenpraktijken en de regionale coalities gedaan”, benadrukt Brandenburg.

Hele artikel lezen? Download het hier!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.