Community Abonneren
×

De huisarts van morgen

Zoek elkaar op.
De Lovah publiceert een manifest onder de titel De huisarts van morgen. Een hoopvol gestemd document, dat de contouren schetst van hoe het nu verder moet. Maar als het erop aan komt te duiden wat de rol van de jonge huisartsen zelf is om het mogelijk te maken, blijft het toch een beetje stil.

Kort voor de publicatie van het manifest plaatste huisarts Remon Hendriksen een draadje op Twitter met zijn two cents over wat er aan de hand is in huisartsenland. De kernboodschap van dat draadje is deze Tweet: ‘Een hoop van de problemen in de 1e lijn (onvoldoende praktijkhouders) hebben we dus geheel zelf veroorzaakt. Met onze selectiecriteria. En met de inhoud van de opleiding’. Wellicht geen populaire boodschap onder zijn beroepsgenoten, maar wel iets om zeer serieus over na te denken. Het zou de LHV en de opleidingsinstituten sieren als ze hier een discussiebijeenkomst over organiseren, met actieve inbreng van de huisartsen en aios zelf.

Ondertussen duren de problemen in de huisartsenzorg voort. Het aantal mensen groeit dat geen eigen huisarts meer heeft. Praktijkopvolging is een probleem omdat jonge huisartsen terugdeinzen voor praktijkhouderschap. Dus vullen commerciële ketens de gaten, met primair digitaal aanbod. Te vaak geven die ketens niet thuis voor de patiënt die een huisarts nodig heeft, zelfs niet als het om een spoedgeval gaat. En we hebben nog niet eens goed zicht op de volledige omvang en de voor- en nadelen van deze commerciële partijen, concludeert Nivel.

Onder de streep zien we dus dat de continuïteit van de huisartsenzorg steeds ernstiger onder druk komt te staan, en dat de huisartsen zelf er niet in slagen het tij te keren. De commerciële ketens lukt dit op hun beurt evenmin. Kortom, we hebben te maken met twee partijen die allebei tot doel hebben patiënten huisartsenzorg te bieden en die daar allebei niet toe in staat zijn.

In deze editie van De Eerstelijns zegt directeur gezondheidszorg van de Rabobank Michel van Schaik daar iets heel interessants over. Iets heel logisch eigenlijk ook. Ga met elkaar in gesprek, zegt hij. “Je zult merken dat nieuwe toetreders ook waarde kunnen toevoegen en er ook belang bij hebben om met je samen te werken”. Ieder voor zich zijn de huisartsen en de commerciële nieuwkomers niet in staat om de problemen in de huisartsenzorg op te lossen, maar ze ondervinden er wel allebei de nadelen en kritiek van. Wat is dan logischer dan het daar met elkaar over te hebben en te verkennen of ze samen iets wél kunnen bereiken wat ze ieder voor zich niet lukt?

Frank van Wijck
Hoofdredacteur De Eerstelijns