Community Abonneren
×

4 redenen om De Eerstelijns Advies in te schakelen voor de uitvoering van het IZa!

In het Integraal Zorgakkoord zijn partijen overeengekomen dat er een budget van 2.800 miljoen euro beschikbaar gesteld wordt voor de komende jaren om de zorg te transformeren. Die transformatie is nodig om ervoor te zorgen dat de zorg houdbaar en toekomstbestendig blijft. Vanaf 1 februari a.s. is het mogelijk om bij de zorgverzekeraar die in uw regio marktleider is een beroep te doen op deze middelen.

Hoe kunnen wij ondersteunen?
Regiobeelden, regioplannen, transformatieplannen, gelijkgerichte contractering, domeinoverstijgend samenwerken, je ziet als bestuurder in de eerstelijnszorg en het sociaal domein al snel de bomen niet meer door het bos.

Wij kiezen ervoor om heel gericht te ondersteunen en recht te doen aan een belangrijk leidend principe: we versterken de kennis- en informatiepositie van onze klanten met de kennis van ervaren bestuurders en professionals uit de eerstelijnszorg en het sociaal domein en maken ons misbaar, zodat samenwerkingsverbanden zelf kunnen doorontwikkelen.

Wij gaan ons bij deze enorme opgave niet alleen richten op onafhankelijke journalistieke bijdragen, maar realiseren daarnaast een robuust onafhankelijk ondersteuningsaanbod voor de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Van, door en voor de eerstelijnszorg; wij werken met experts op het gebied van het ontwerpen en uitvoeren van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in de eerstelijnszorg en het sociaal domein. We hebben de theoretische en praktische ervaring bij het ontwerpen van levende verbindingen in de vorm van passende netwerkgovernance. We hebben daarin een reputatie hoog te houden; al meer dan 100 bestuurders, managers en professionals hebben onze masterclasses in de afgelopen 2 jaar gevolgd.

Ons ondersteuningsaanbod
We focussen met name op de implementatie van transformatie van zorg vanuit het IZa (maar houden daarbij oog en oor voor wat er in de dagelijkse praktijk speelt). Dat doen we aan de hand van vier bouwstenen die ieder op zich te doorlopen zijn, maar ook in samenhang kunnen worden gevolgd:

DENKEN
– het organiseren van praktijk- en uitvoeringsgerichte onafhankelijk seminars, webinars, trainingen en rondetafel bijeenkomsten waarbij we ons richten op de eerstelijnszorg en het sociaal domein en deze doelgroepen procesbegeleiding, kennis en instrumentaria meegeven om zelf aan de slag te gaan. 
Wilt u meer weten over de maatwerkmogelijkheden? Neem dan contact met ons op! 

DATA
– het maken van (ROAZ)-regiobeelden die minimaal voldoen aan de beoordelingscriteria;
– begeleiding bij de totstandkoming van (ROAZ)-regioplannen die minimaal voldoen aan de beoordelingscriteria.
Wilt u aan de slag met een regiobeeld of een regioplan? Neem dan contact met ons op!

DELEN 
– domeinoverstijgend samenwerken staat centraal in de uitvoering van het IZa. We hebben ervaren bestuurders en mediators in huis die op strategisch niveau kunnen schakelen en graag hun kennis delen in Masterclasses of door advies op maat. 
Heeft u belangstelling voor 1 van onze masterclasses? Meld u dan aan voor een inspiratiewebinar! 

DOEN
– het uitvoeren van een speelveldanalyse;
– het aanbieden van handzame formats voor het maken van (ROAZ)-regioplannen en desgewenst het uitvoeren van een lichte toets voor inzending aan de zorgverzekeraar. 
Wilt u concreet aan de slag en heeft u behoefte om te sparren? Plan dan vrijblijvend een Teams-afspraak in de agenda van Bianca den Outer.