Community Abonneren
×

6 oktober | Masterclass samenwerking in zorg en welzijn in het licht van IZA

In samenwerking met De Eerstelijns organiseert het opleidingsinstituut Meer Kennis de Masterclass Samenwerking in zorg en welzijn in het licht van het IZa.
Het Integraal Zorgakkoord vraagt om samenwerking tussen de partijen in zorg en welzijn. Hieraan wordt in de wet- en regelgeving ook ruimte geboden. Dit brengt een aantal governance vraagstukken met zich mee voor deze partijen. Die komen aan bod tijdens een masterclass van Meer Kennis en De Eerstelijns, bedoeld voor bestuurders, toezichthouders en compliance officers.

De masterclass omvat twee dagdelen waarbij Warner Admiraal, expert bij jb Lorenz, de deelnemers tijdens het eerste dagdeel concrete handvatten meegeeft om succesvolle domeinoverstijgende samenwerkingen op te starten en duurzaam te borgen. “Met het IZA komt veel nadruk te liggen op samenwerking tussen aanbieders in zorg en welzijn”, zegt Warner Admiraal. “Een interessante uitdaging voor deze partijen, want met de komst van de Zorgverzekeringswet in 2006 was de governance van de organisaties altijd juist gericht op onderscheidend vermogen. De vraag is dus wat dit betekent voor de governance, de mededinging en de arbeidsrechtelijke aspecten waarmee deze organisaties te maken hebben. Voor de bestuurders, toezichthouders en compliance officers in zorg en welzijn is dit een zeer relevante en actuele vraag waar Bianca concrete handvatten voor zal aanreiken.

Tijdens het tweede dagdeel nemen mr. Ekram Belhadj, advocaat bij Simmons & Simmons,
mr. Martijn van de Mortel, advocaat bij ZO advocaten en mr. Tessa van den Ende, advocaat/partner Zo.advocaten de deelnemers mee langs de kaders die vanuit het mededingingsrecht en de arbeidsrechtelijke aspecten relevant zijn in het opzetten van samenwerkingen in zorg en welzijn. “Wat de in het IZA beoogde samenwerking betreft, moeten partijen bepalen wat ze willen, met wie en hoe”, vertelt Belhadj. “Het idee bij de partijen bestaat dat de Mededingingswet samenwerking op veel fronten in de weg staat. Een beeld dat niet helemaal klopt, omdat in principe in samenwerking tussen partijen in zorg en welzijn veel mogelijk is. Vooropgesteld dat daarin kwaliteit en continuïteit van de zorg wordt nagestreefd wat vaak het geval is. Belangrijk is dat van begin af aan met de kaders van die wet rekening wordt gehouden, zodat de samenwerking zo kan worden vormgegeven dat die past binnen die kaders.”

De masterclass organiseren wij op een prachtige locatie in Utrecht in het congresgebouw De Vereeniging.

Het hele artikel lezen? Download het hier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *