Community Abonneren
×

10 november 2023 | 1-daagse Masterclass interprofessioneel samenwerken in het kader van IZA en GALA

De Masterclass interprofessioneel samenwerken is praktijkgericht en plaatst actuele ontwikkelingen op het snijvlak van de eerstelijnszorg en het sociaal domein in een helder kader. We gaan dus zeker ook aan de slag met het GALA (het Gezond en Actief Leven Akkoord) en het IZA en alles wat daarmee samenhangt.

1,5-daagse Masterclass organisatie-overstijgend samenwerken in de zorg | voor bestuurders

Voor wie?

De Masterclass helpt om in de dagelijkse, regionale werkpraktijk ontwikkelingen in een context te zetten en grip te krijgen op en begrip te krijgen voor wat er speelt in de complexe wereld van het sociaal domein. Deze Masterclass is bedoeld en interessant voor bestuurders, maar zeker ook voor zorgprofessionals die werkzaam zijn in of nabij de eerstelijnszorg. Voorbeelden: gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsenposten, koepel- en brancheorganisaties, thuiszorgorganisaties en regionale eerstelijnsorganisaties.

Algemeen

Werken vanuit schaarste, onzekerheid, een snel veranderende (digitale) wereld en complexere casuïstiek. Vanuit de dagelijkse praktijk zien we dat bestuurders van (eerstelijns)zorgorganisaties maar ook bestuurders van aanpalende terreinen, zoals welzijnsorganisaties, gemeenten, GGZ-instellingen en politie voelen dat samenwerking een wenkend perspectief is en essentieel is om de eigen (organisatie) doelstellingen te kunnen blijven realiseren.

De druk om samen te werken op de eerstelijnszorg neemt navenant toe. Maar samen werken aan samenwerking en bouwen aan ecosystemen is niet iets dat in ons zorgstelsel en in onze organisaties is ingebakken. Integendeel; we zijn geconditioneerd om vooral te kijken naar wat ons onderscheidt in plaats van wat ons (ver)bindt.

In deze Masterclass gaan we stuk voor stuk belemmeringen opruimen en definiëren we valkuilen en potentiële risico’s. Want dat interprofessioneel samenwerken de komende 10 jaar prioriteit 1 zal hebben, lijdt geen twijfel!

Wat gaan we tijdens de masterclass doen?

Tijdens maar ook vóór deze masterclass krijg je op verschillende manieren informatie aangeboden; we werken met whitepapers, interviews, webinars en filmpjes. We gaan aan de slag met jouw praktische casuïstiek en dilemma’s. Zo verbinden we theorie met praktijk.

Tijdens de masterclass kijken we naar de volgende vragen:
Hoe ontwerp je een interprofessionele samenwerking? Wie heb je wanneer nodig? En als je dan eenmaal een samenwerking hebt georganiseerd, hoe borg je die dan voor de lange termijn? Hoe bouwen we aan duurzame, levende verbindingen en voorkomen we dode structuren?

De Academie De Eerstelijns faciliteert de Masterclass mede via haar online leerplatform.

Wie is de docent?

De Masterclass wordt begeleid door Warner Admiraal en Jessica Aarnink. Zij verzorgen al geruime tijd deelsessies voor de eerstelijnszorg over het sociaal domein en hebben een zeer brede ervaring op strategisch, tactisch en operationeel niveau in en rond het sociaal domein. Zij zijn werkzaam voor ministeries, kennisinstituten en gemeenten, maar hebben ook veel ervaring met de dagelijkse werkpraktijk van de eerstelijnszorg.

De investering

De investering bedraagt 895 euro per persoon*. Studiematerialen, lunch en andere supplementen zijn inbegrepen in de prijs. Om een zo rijk mogelijk rendement mogelijk te maken, werken we in groepen van maximaal tien personen.

Reacties op eerdere Masterclasses van de Academie De Eerstelijns
Deelnemers van de Masterclass Sociaal Domein voor de Eerstelijnszorg hebben deze beoordeeld met een 8.

Enkele reacties:

  • Enthousiaste docent. Erg interessante informatie!
  • Mooi en eerlijk verhaal.
  • Lekker interactief, goed voor algemeen kader.
  • Echt supergaaf! Heeft zeker mijn visie gevormd!

Schrijf je direct in voor de masterclass en reserveer jouw deelname.


Inschrijfformulier Masterclass Samenwerken Bestuurders
Aanhef *
Wil je gebruik maken van een lunch? *