Community Abonneren
×

Het gesprek over leefstijl zo gemakkelijk mogelijk maken

De toename van het aantal mensen in Nederland dat aan een welvaartsziekte lijdt, zoals diabetes type II en obesitas, heeft ook geleid tot een toename aan kennis over het ontstaan van deze ziekten. Het is evident dat leefstijl een belangrijke rol speelt in het ontstaan van allerlei aandoeningen. Maar het wordt ook steeds duidelijker dat leefstijlaanpassingen kunnen bijdragen aan een goede behandeling, en uiteindelijk het herstel van deze aandoeningen. De Coalitie Leefstijl in de Zorg zet dit onderwerp nadrukkelijk op de kaart.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is vastgelegd dat leefstijl in 2025 onderdeel dient te zijn van de reguliere zorg voor mensen met een aandoening, ziekte of gezondheidsklacht. Om dit te realiseren, is de Coalitie Leefstijl in de Zorg opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen zorgprofessionals, beleidsinstanties, kennisinstellingen en patiëntvertegenwoordigers, die zich tezamen inzetten voor de implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg. Een van de partijen die is aangesloten bij de Coalitie, is Patiëntenfederatie Nederland. Als respectievelijk programmamanager en directeur-bestuurder zetten Yvonne Spies en Arthur Schellekens zich in voor de doelen van de Coalitie: de inzet op leefstijl door patiënten en professionals vergroten en kennisversnippering verkleinen.

Patiëntenfederatie
De Coalitie is in opdracht van het ministerie van VWS opgericht om het gesprek over leefstijl in de zorg mogelijk te maken, met TNO als penvoerder. Laatstgenoemde heeft samen met de Patiëntenfederatie de dagelijkse leiding over het programma van de Coalitie. Als mede-programmamanager trekt de Patiëntenfederatie twee van de in totaal zeven teams waaruit de Coalitie bestaat: Team Patiënten en Team Richtlijnen. Daarbij co-regisseert de Patiëntenfederatie team Praktijkimplementatie. De grote rol die de Patiëntenfederatie inneemt, waarborgt dat de mens met een zorgvraag centraal staat. Spies: “Patiënten willen vooral mens zijn, en niet overgeleverd zijn aan de zorg. Zelf invloed kunnen uitoefenen op hoe ze zich voelen, en waar mogelijk op hoe hun ziekte verloopt, is van grote waarde. Leefstijl is een belangrijke knop waaraan je – al dan niet met ondersteuning – kunt draaien. Wij vinden het belangrijk dat mensen zich daar bewust van zijn.

Het hele artikel lezen? Download het hier!