Community Abonneren
×

Academie De Eerstelijns

Het zou een understatement zijn om te beweren dat er ‘iets gaat veranderen’ binnen de eerstelijnsgezondheidszorg . In werkelijkheid staat de sector voor essenti le uitdagingen, fundamentele systeemaanpassingen en is zij een belangrijke speler in een omvangrijk en intensief samenspel met bijvoorbeeld het sociaal domein.

Denk bijvoorbeeld aan de zorgverlener die steeds meer patiënten ziet met een complexe vraag. Denk aan de beleidsmaker die zich afvraagt hoe goede zorg kan worden georganiseerd voor groeiende patiëntgroepen met een chronische aandoening. Denk aan de bestuurder die een regionaal samenwerkingsverband of coalities smeedt met collega’s van andere organisaties. Kortom, denk aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek, de gevolgen van de decentralisatie, nauwere banden met het sociaal domein, andere financieringsvormen en ook aan verantwoordelijkheden die gepaard gaan met nieuwe wetgeving.

Zorgprofessionals uit de eerste lijn en bestuurders kunnen zich verder bekwamen en hun kennis vergroten via de Academie De Eerstelijns. Welke veranderingen komen eraan? Wat is de betekenisgeving van de veranderingen voor de eerstelijnszorg en de professionals die hiermee te maken krijgen? Wat zijn concrete handvatten om hier goed mee om te gaan?

Binnen de Academie De Eerstelijns krijgt u een rijk scala aan trainingsvormen aangeboden: masterclasses, kennisateliers,
werkateliers, blended e-Learning en life webcasts. U heeft ook een virtuele bibliotheek tot uw beschikking, gevuld met whitepapers, podcasts, webcasts, webinars en korte documentaires.

Bekijk het hier!