Community Abonneren
×

HiX voor de huisartsenzorg
Op zoek naar een huisartseninformatiesysteem (HIS) dat u optimale ICT-ondersteuning biedt? Met HiX beschikt u, als huisarts, over een intelligent elektronisch patiëntendossier. HiX is er namelijk niet alleen voor de tweedelijnszorg, maar ook voor de eerstelijnszorg.

Gebruiksvriendelijk huisartseninformatiesysteem
Binnen HiX legt u uw consulten efficiënt en gestructureerd vast. Alle standaarden en formularia zijn geïntegreerd en eenmaal vastgelegde gegevens worden handig hergebruikt. Zo heeft u geen dubbele registraties meer en heeft u meer tijd voor uw patiënt. Bovendien levert u belangrijke indicatoren vrijwel moeiteloos aan.

Gegevensuitwisseling
HiX stelt u ook in staat om in een gedeeld elektronisch patiëntendossier samen te werken met andere zorgverleners rondom uw patiënt. Dit innovatieve HIS biedt u namelijk de mogelijkheid veilig en efficiënt gegevens uit te wisselen met andere partijen, zoals apotheken, ziekenhuizen, verpleging en verzorgingshuizen, thuiszorg, revalidatiecentra en de GGZ. Op deze manier is HiX, óók regionaal, van meerwaarde.

Meer weten?
Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden van HiX voor úw praktijk. Stuur een mail naar communicatie@chipsoft.com of neem contact met ons op via 020-49 39 000.
www.chipsoft.nl
Orlyplein 10
1043 DP Amsterdam