Someone is checking his health information using blood measurement meters link to e-health application by tablet.

Zuidelijke zorggroepen schetsen ontwikkeling naar regionale eerstelijnsorganisaties

Waar staat de huisarts in het huidige zorgbestel en waar staat de organisatie van de huisarts (of liever eerste lijn)? Dat is de kernvraag van een notitie die de bestuurders van de zorggroepen in Zuid-Nederland hebben opgesteld. In dit artikel leest u de integrale tekst èn de reactie van InEen-directeur Anoeska Mosterdijk.

In de notitie schetsen de zorggroepen de context waarin de zorg zich beweegt, met een vergezicht naar de gewenste toekomst voor de georganiseerde eerste lijn en de positie van huisartsen daarbinnen.

Breder perspectief

De zorgbestuurders stellen voor om niet meer van zorggroepen of ketenzorgorganisaties te spreken, want alleen die term al beperkt het perspectief. Een betere benaming is regionale eerstelijnsorganisatie. Deze regionale eerstelijnsorganisatie biedt toegevoegde waarde, levert kwaliteit en draagt bij aan kostenbeheersing. Is in algemene zin aanspreekbaar voor het bevorderen van de gezondheid in de regio en het bevorderen van de samenwerking als netwerkorganisatie, is mede verantwoordelijk voor kostenbeheersing en het creëren van regionale toegevoegde waarde voor de populatie. De regionale eerstelijnsorganisatie is verantwoordelijk voor de compliance van de gemaakte collectieve afspraken. De regio wordt gevormd op basis van sociaal-culturele overwegingen, bestaande samenwerkingsrelaties en afgezet tegen bedrijfseconomische optimalisatie.

Steun

De bestuurders realiseren zich dat de diversiteit van de afzonderlijke regio’s aanzienlijk is en een maatwerk ontwikkelingsproces per regio noodzakelijk is. Deze zou vastgelegd moeten worden in een toetsbaar, regionaal ontwikkelingsplan. Daarbij vragen zij de steun van het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en landelijke koepelorganisaties om de randvoorwaarden te vervullen die nodig zijn om de toekomstvisie waar te maken.

InEen-directeur Anoeska Mosterdijk is blij met dit initiatief vanuit de leden. Ze herkent veel van wat eerder binnen InEen is besproken over de doorontwikkeling van de ketenzorgorganisaties. Het visiedocument komt bovendien op het goede moment. In september geeft InEen een vervolg aan de discussie met de zorggroepen, gezondheidscentra en ROS’en over de toekomst van ketenzorgorganisaties. Daarbij betrekt de koepel ook de uitkomsten van het project Organisatie & Infrastructuur. Het visiedocument is een heel mooie start voor een goed gesprek!

Auteurs: Guy Schulpen (ZIO) en Jan Erik de Wildt (De Eerstelijns)

Download het volledige artikel hier:

Ook in De Eerstelijns:

DEL7-2016_St Koel_720x340
,

Tweederde minder doorverwijzingen door substitutieproject cardiologie

Tweederde minder doorverwijzingen voor cardiologie in Zuid-Holland Zuid door substitutieproject
DEL7-2016_Gezondheidsvaardigheden_720x340
,

De actieve patiënt wordt overschat

Een op de twee Nederlanders heeft moeite met zelfmanagement. Hoezo actieve patiënt?
Beleid en politiek
,

Breed front voor betere ouderenzorg

Netwerk Ouderen 1+1=3 en BeterOud vormen breed front voor betere ouderenzorg
DEL7-2016_CZ_720x340
,

Positieve Gezondheid in de praktijk – deel 3: De kracht van zelfhulp

Zelfhulp sterkt mensen om uitdagingen van het leven aan te gaan. Goed voorbeeld van Positieve Gezondheid! ZelfhulpVerbind MachteldHuber

Nieuws van onze kennispartners:

DEL5-2016_Nivel_720x340
,

Praktijkervaringen met de implementatie van eHealth

Financiën, praktische ondersteuning en geïntegreerde toepassingen nodig voor implementatie eHealth.
Doctor working on his notebook
,

NIVEL: zorgdata huisarts nog niet geschikt voor kwaliteitsindicatoren

Het NIVEL onderzocht: Zorgdata uit huisartseninformatiesysteem is nog niet geschikt voor kwaliteitsindicatoren.