del9-2016_saltro_720x340

Een chlamydia-laboratoriumtest voor thuis die wél goed is

Online zijn steeds meer testen beschikbaar waarmee mensen zelf anoniem kunnen achterhalen of ze al dan niet een soa hebben. Deze testen blijken vaak onbetrouwbaar. Eerstelijns diagnostisch centrum Saltro biedt nu een goed en betrouwbaar alternatief. Via saltrodirectlab.nl kan iedereen – zonder tussenkomst van de huisarts – een Chlamydia-laboratoriumtest doen die wél aan alle kwaliteitseisen voldoet.

“Als mensen toch shoppen op internet, en je ziet wat voor rommel daar allemaal te koop is, dan kun je ze beter een betrouwbare, veilige test aanbieden zoals de onze”, verklaart wetenschappelijk programmamanager Sanne van Delft deze stap van Saltro. Dát chlamydia zelftesten – waarbij de cliënt de uitslag thuis kan aflezen – vaak onbetrouwbaar zijn, blijkt uit recent onderzoek van het RIVM in samenwerking met Soa Aids Nederland. De laboratoriumtesten scoren in dit onderzoek beter, maar voldoen ook niet altijd.

Exact dezelfde

Met de oprichting van Saltro Directlab wil het diagnostisch centrum de kwaliteit van soa-zorg in Nederland verbeteren. Mensen die thuis de chlamydia-test doen, krijgen dan ook exact dezelfde PCR-test thuisgestuurd die huisartsen gebruiken in hun praktijk. “Via een beveiligd online uitslagenportaal krijgen cliënten snel de uitslag van de chlamydia-test. Deege: “De kwaliteit van de test is niet alleen voor particulieren gegarandeerd. Huisartsen kunnen met het geprinte testresultaat van direct tot behandeling overgaan. Belangrijk om te weten is dat onze chlamydia-test 98 procent scoort op sensitiviteit en 99 procent op specificiteit. Dubbele diagnostiek wordt met zo’n correcte uitslag voorkomen. Zo dragen wij met Saltro Directlab bij aan het streven naar zinnige en zuinige zorg.”

Eigen regie

Saltro beschouwt de huisarts nog steeds als eerst aangewezen zorgverlener voor een soa-test. Van Delft: “Tegelijkertijd zien we dat de samenleving verandert en burgers steeds meer zelf de regie nemen over hun gezondheid. Ook bij het aantonen of uitsluiten van een soa. Soms gaan cliënten uit puur praktische overwegingen niet naar de huisarts. Maar op soa’s rust ook nog steeds een taboe. De meesten testen zichzelf liever thuis omdat ze – om wat voor reden dan ook – anoniem willen blijven. Voor die mensen biedt Saltro Directlab uitkomst.”

Samenwerking met huisartsen

Bij de ontwikkeling van de website werkte Saltro nauw samen met huisartsen. Samen met de GGD en huisartsen uit Utrecht is in 2013 een pilot uitgevoerd met het aanbieden van de soa-zelftest onder jongeren. Vanuit deze succesvolle pilot is de website verder doorontwikkeld op basis van advies van deskundigen.

Auteur: Ingrid Beckers

Download het volledige artikel hier:

Ook in De Eerstelijns:

Cornelis Boersma, PhD
Director Corporate Affairs
Corporate Affairs Directorate
Europe
foto Bart Versteeg 08-07-16
,

Van productie-gestuurde naar missie-gedreven zorg

Gezondheidsuitkomsten moeten leidraad zijn voor zorgpartijen, stelt Cornelis Boersma van GSK
Photo credit: www.flickr.com/photos/68751915@N05/

Goochelen met segmenten

Financiële staat huisartsen: zijn uitgaven verzekeraars in balans met het VWS budgetkader?
Business ills III

Meerjarencontracten onder de loep

Meerjarencontracten in de gezondheidszorg onder de loep
people and tram motion blur

Gezondheidsrisico’s precariaat vragen gezamenlijke aanpak

Gezondheidsrisico’s precariaat vragen gezamenlijke, wijkgerichte aanpak van zorg en welzijn

Nieuws van onze kennispartners:

DEL5-2016_Nivel_720x340
,

Praktijkervaringen met de implementatie van eHealth

Financiën, praktische ondersteuning en geïntegreerde toepassingen nodig voor implementatie eHealth.
Doctor working on his notebook
,

NIVEL: zorgdata huisarts nog niet geschikt voor kwaliteitsindicatoren

Het NIVEL onderzocht: Zorgdata uit huisartseninformatiesysteem is nog niet geschikt voor kwaliteitsindicatoren.