Community Abonneren
×

Aanspreken op problematisch alcoholgebruik door huisarts heeft positieve impact

Kort gesprek met huisarts kan alcoholconsumptie verlagen. ‘En dat verkleint het borstkankerrisico’, zegt huisarts Van Manen.

De discussie over de voor- en nadelen van borstkankerscreening laait regelmatig op. Zo ook begin dit jaar. Huisarts Sylvia van Manen reageert op de commotie. ‘De screeningdiscussie is relatief als je weet dat het drinken van meer dan negen glazen alcohol per week het risico op het ontwikkelen van borstkanker aanzienlijk doet toenemen. En dat nog maar weinig huisartsen deze boodschap aan hun patiënten overbrengen,’ aldus Van Manen.

‘Mede dankzij de organisatie van het bevolkingsonderzoek in Nederland wegen de voordelen van de screening op tegen de nadelen,’ stelde de Gezondheidsraad in een advies aan minister Schippers afgelopen januari. ‘Of dit nu wel of niet zo is laat ik in het midden,’ zegt Sylvia van Manen, ‘maar feit is dat bij een alcoholconsumptie van wekelijks negen glazen het risico op het krijgen van borstkanker met 15 procent toeneemt. Ik pleit er dan ook voor dat artsen het thema bespreekbaar maken, hoe lastig ze dat vaak ook vinden.’

‘Vanuit mijn eigen praktijk als huisarts bij Huisartsenpraktijk Engelen in Den Bosch heb ik veel affiniteit met het thema drankgebruik; als huisarts zie je nogal wat klachten die met een overmatige alcoholconsumptie in verband kunnen worden gebracht,’ gaat Van Manen verder. ‘Daarnaast heb ik in 2008 de pilot “Vroegtijdige signalering problematisch alcoholgebruik” gedraaid met voorlichting aan POH’s-ggz en -somatiek en ook assistentes. In de multidisciplinaire richtlijn die rond die tijd verscheen, stond iets wat mij heel erg verbaasde. Als huisartsen vijf minuten spreekuurtijd besteden aan het bespreken van de alcoholconsumptie, zie je dat bij vrouwen een reductie van 74 procent optreedt in het gebruik en bij mannen van 66 procent. Het effect van het bespreekbaar maken van alcoholconsumptie door huisartsen is dus groot.’

Huisartsen vinden het in de praktijk echter moeilijk om alcoholconsumptie bespreekbaar te maken.