Community Abonneren
×

Screeningsinstrument en zorgprogramma voor proactieve ouderenzorg

Praktijkverpleegkundigen selecteren met screeningsinstrument preventief kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk.

Huisartsen en praktijkverpleegkundigen ouderenzorg gebruiken in en rondom Utrecht een screeningsinstrument, U-PRIM, en evidence based zorgplannen om kwetsbare ouderen betere zorg te verlenen. Deze nieuwe proactieve zorg werkt: ouderen gaan minder achteruit in dagelijks functioneren.

Het ontbreekt huisartsen aan goed zicht op kwetsbare ouderen in hun praktijk. Ze hebben te weinig tijd voor functionele preventie en aandacht voor deze patiëntengroep. Ouderen hebben wel behoefte aan iemand die naar hen omkijkt.

In het Utrechtse Ouderenzorgproject Midden Utrecht (Om U) zijn daarom twee methoden ontwikkeld om proactieve ouderenzorg in de huisartsenpraktijk aan te bieden. Dat is het screeningsinstrument U-Prim (Utrechtse Periodieke Risico Identificatie en Monitoring systeem) geïnstalleerd in het HIS van de huisarts, en U-CARE, een gestructureerd verpleegkundig zorgprogramma dat is samengevat in een toolkit.

Hoe selecteer je kwetsbare ouderen? In Om U zijn patiënten geselecteerd met hulp van de U-PRIM. ‘Omdat in Utrecht veel allochtonen wonen die al eerder dan de gemiddelde Nederlander ouderdomsverschijnselen hebben, kozen we voor 60-plussers met multimorbiditeit, polyfarmacie (vijf of meer verschillende soorten medicatie in chronisch gebruik, red.) en een consultatie gap (meer dan drie jaar niet door huisarts gezien, met uitzondering van griepvaccinatie, red.)’, verklaart Angelien Borgdorff, projectmanager. Ouderen die door de U-PRIM als potentieel kwetsbaar werden geïdentificeerd, kregen vervolgens een vragenlijst thuisgestuurd waarmee kwetsbaarheid werd gemeten met behulp van de veelgebruikte Groningen Frailty Indicator. Verder wordt de zorgcomplexiteit en het welbevinden van de ouderen in kaart gebracht.