Community Abonneren
×

Bekostigingssysteem: het geld volgt de zorg

InEen heeft zich hard gemaakt voor een goed bekostigingsmodel.

Branchevereniging InEen heeft zich hard gemaakt voor een bekostigingsmodel dat aansluit bij de verwachte ontwikkeling van de eerstelijnszorg. En met succes: het drie-segmentenmodel dat de Nederlandse Zorgautoriteit heeft opgezet, faciliteert die ontwikkeling afdoende. 

Het advies van de NZa voor toekomstbestendige bekostiging van de eerste lijn bestaat uit drie segmenten. Segment 1 waarborgt dat het gecombineerde systeem van consulten en inschrijftarieven voor de huisarts gehandhaafd blijft. Segment 2 gaat uit van een vrij tarief voor programmatische multidisciplinaire zorg van zorggroepen en gezondheidscentra. En segment 3 beschrijft de beloning van (gezondheids)uitkomsten en vernieuwing in de eerstelijns zorg.

‘Deze aanpak creëert meer ruimte voor vernieuwing in de eerste lijn’, zegt Frederik Vogelzang, die bij InEen het dossier kwaliteit beheert. ‘Het tweede en derde segment bieden de basis om innovatie en ketenzorg mogelijk te maken. En het eerste segment waarborgt dat dit niet ten koste gaat van de basis huisartsenzorg.’

Over het behoud van die basis is stevig onderhandeld, benadrukt InEen-directeur Hansmaarten Bolle. ‘Deze verankering van de basiszorg maakt het mogelijk om tegelijkertijd in de chronische zorg voort te gaan op de ingeslagen weg én te investeren in innovatie. Niet ten koste van die basis, maar via substitutie vanuit de tweede lijn. Het geld moet de zorg volgen. Het mooie is dat het door de NZa geschetste bekostigingsmodel erkent dat dit de juiste weg is. Voor zover het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars de ruimte hebben om dit soort afspraken te maken, zijn beide partijen heel ver gegaan om dit daadwerkelijk te doen. Nu is het aan de eerste lijn om te laten zien dat er heel veel energie is om de innovatie en de ketenzorg op te pakken en aan te tonen dat dit voor patiënten tot betere zorguitkomsten leidt. Het geeft de eerste lijn de ruimte om te laten zien wat ze waard is.’

Dit betekent overigens niet dat er geen aandachtspunten meer zijn waarmee de partijen rekening moeten blijven houden. Bij de achterban van InEen heeft veel discussie bestaan over de vraag of de financiële ruimte geen loze belofte zou zijn.