Community Abonneren
×

Pieter van Wijk: ‘Huisarts wordt meespelend regisseur’

Pieter van Wijk, Cohesie, wil specialisten in huisartsenpraktijk. ‘Maar de honoreringssystematiek zit in de weg’.

Pieter van Wijk, raad van bestuurslid van Cohesie, het samenwerkingsverband van 113 huisartsen in Noord-Limburg, vertrekt per 1 juli. Cohesie heeft veel bereikt. De huisartsen zijn op alle niveaus adequaat vertegenwoordigd en worden ontzorgd. ‘Huisartsen hebben experts nodig om echte integrale zorg te kunnen leveren.’

Cohesie neemt allerlei taken over die niet tot de core business van de huisartspraktijk horen. ‘Het ontstaan van de organisatie dateert uit 2004, toen er een eind kwam aan de districthuisartsverenigingen (DHV‘en)’, memoreert Pieter van Wijk, vertrekkend raad van bestuurslid van Cohesie. ‘Ik was toen directeur van de DHV Zuid-Oost-Brabant. Nadat de ondersteuning vanuit de DHV was weggevallen, hadden de huisartsen toch behoefte aan een stevige organisatie. Ze waren bang dat ziekenhuizen of arbodiensten de collectieve organisatie van de chronische zorg die opkwam, zouden overnemen. Later is er ontzorgen bij gekomen.’
Het succes van Cohesie vat hij samen: ‘We hebben één ICT-systeem waardoor alle processen soepel verlopen. Dat was er overigens al toen ik bij Cohesie kwam. Door stevig leiderschap, waar het op dit punt binnen de eerstelijnszorg vaak aan ontbreekt, is dit gerealiseerd. Heel belangrijk: er is geen enkel bedrijf dat werkt met verschillende systemen en dan ook nog meent een onderneming goed te kunnen besturen.’ Doordat alle huisartsen met hetzelfde HIS werken, loopt onder andere de verwijsapplicatie Zorgdomein goed. ‘We zien dat 86 procent van alle verwijzingen digitaal via één systeem plaatsvindt.’ Specialisten zijn daardoor beter dan vroeger geïnformeerd over verwezen patiënten.
Maar eigenlijk is dat niet het belangrijkste wapenfeit.