Community Abonneren
×

Voortzetting subsidie voor gezondheidscentra in nieuwbouwwijken

Gezondheidscentra in nieuwbouwwijken komen ook komende drie jaar nog in aanmerking voor subsidie, mits een centrum tenminste achtduizend patiënten voorziet.

Gezondheidscentra in nieuwbouwwijken kunnen ook de komende drie jaar in aanmerking komen voor subsidie. In 2017 zal evaluatie van de regeling plaatsvinden en bezien worden of en hoe continuering hiervan zal plaatsvinden, mede in relatie tot het nieuwe bekostigingsmodel in de eerste lijn.

De subsidieregeling heeft betrekking op de aanvangsperiode van nieuwe gezondheidscentra op grootschalige nieuwbouwlocaties in voorheen onbebouwd gebied. De regeling was voorheen ook bekend onder de naam “Vinex-regeling”. De regeling wordt sinds 2009 uitgevoerd door VWS en liep af eind dit jaar. Al in een brief aan de Tweede Kamer van 19 mei 2014 heeft de Minister aangegeven de regeling te willen verlengen. De regeling “Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties” is inmiddels beschikbaar op www.rijksoverheid. nl. Ook heeft InEen de centra, waarvan bekend is dat men mogelijk in aanmerking zou kunnen komen voor deze regeling in 2015, rechtstreeks geïnformeerd. De centra binnen deze regeling worden belast met een “dienst van algemeen economisch belang” (DAEB) voor het ontwikkelen en aanbieden van geïntegreerde eerstelijnszorg. Achtergrond zijn de specifieke marktproblemen bij het tot stand komen van centra in deze gebieden en gelijktijdig het publieke belang hiervan.

Zowel gezondheidscentra met personeel in dienst als centra waar zelfstandige disciplines zijn gevestigd, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Het moet wel gaan om een centrum in een nieuwbouwwijk waar tenminste achtduizend ingeschreven patiënten worden voorzien.