Community Abonneren
×

Blik in de glazen bol: zijn de contracteerperikelen huisartsenzorg opgelost?

Zijn perikelen rondom contractering huisartsenzorg binnenkort opgelost? Een vijftal scenario’s komen aan bod.

De deadline voor de kopij van De Eerstelijns nummer 9 is 15 oktober. Het blad verschijnt rond 7 november. Dit artikel is dus glazen bollen-werk. Zullen op 19 november de contracteerperikelen in de huisartsen- en multidisciplinaire bekostiging zijn opgelost? Een vijftal mogelijke scenario’s.

De partijen van het Eerstelijns Akkoord hebben elkaar op 2 oktober gesproken in het zogenoemd signaleringsoverleg. Dat vindt plaats als de uitvoering van het Eerstelijns Akkoord stagneert. De afspraken uit het akkoord zijn herbevestigd, maar komt dit tot uitdrukking in de contractering?

Op 19 november worden de zorgverzekeraars door de NZa verzocht om de contracten met de zorgaanbieders op hun website te publiceren. Verzekerden krijgen op basis van deze informative de kans om van zorgverzekeraar te switchen of de polis om te zetten in een restitutiepolis als de zorgaanbieder naar keuze niet gecontracteerd is. 19 November is nog geen wettelijke bepaling. Toch geeft het een beeld of zorgverzekeraars er in geslaagd zijn om voldoende zorg in te kopen en aan de zorgplicht te voldoen. InEen zal op 20 november een enquête uit laten gaan naar alle eerstelijns organisaties die zijn aangesloten om te achterhalen wat de stand van zaken is omtrent de contractering in S2/S3. De uitkomst zal gedeeld worden met de partijen van het Eerstelijns Akkoord. De LHV zal vinger aan de pols houden bij de contractering in S1/S3. De regionale bijeenkomsten voor huisartsen zijn nu in volle gang en doen de nodige stof opwaaien. De LHV heeft een meldpunt contractering ingesteld. Afgesproken is om de inkomenseffecten voor de individuele huisartsen te beperken, maar pas als de optelsom van S1, S2 en S3 kan worden gemaakt en er geen onduidelijkheden meer zijn, wordt dit echt inzichtelijk. Ook de LHV zal de datum van 19 november als D-day benoemen. Aangezien de individuele huisartsen niet door de LHV mogen worden ondersteund bij de onderhandelingen, is het aan de Eerstelijns Zorgmakelaar Geerts & Eldermans of hij zijn rol voor de huisartsen collectief heeft kunnen waarmaken of nog waar kan maken (www.eldermans-geerts.nl).