Community Abonneren
×

De juiste professional op het juiste moment

Samenwerkingsmodellen sociaal wijkteam en specialisten van Vilans. De juiste zorgprofessional op het juiste moment.

Een sociaal wijkteam is breed samengesteld en biedt vooral generalistische kennis. Meestal kan met de aanwezige expertise de zorgvraag goed worden verkend. Soms is er meer nodig; het kunnen inschakelen van een casemanager dementie bijvoorbeeld of een expert niet-aangeboren-hersenletsel helpt de generalist de vraag effectiever en efficiënter op te pakken. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Welke samenwerkingsvormen zijn er? Wat is de relatie met de huisarts? Wat zijn de ervaringen hierin?

Sinds de introductie van de sociale wijkteams in januari 2014, is in 85% van de Nederlandse gemeenten gekozen voor het sociaal wijkteam als toegang tot zorg en ondersteuning. De wijkteams zijn multidisciplinair en vertegenwoordigen diverse kennisgebieden.

Het sociaal wijkteam krijgt te maken met verschillende vragen en problemen. In de meeste gevallen weet het team daar raad mee. Het komt echter ook voor dat het wijkteam niet precies weet wat er aan de hand is en wat de beste ondersteuning voor een inwoner is. Op wie kan het wijkteam terugvallen? Vilans heeft drie samenwerkingsvormen verkend en getoetst aan de praktijk, zodat de juiste professional op het juiste moment wordt ingezet:

  1. Het sociaal wijkteam werkt samen met een expertiseteam

Een expertiseteam bestaat uit een vaste groep professionals met ieder eigen specialistische vakkennis. Dit team komt bij elkaar (niet per se fysiek) om casuïstiek te bespreken en kennis over te dragen. In ruim 11% van de gemeenten is een vorm van een expertiseteam ingevoerd (VNG Monitor, dec 2015).

  1. Het sociaal wijkteam werkt samen met een expertisenetwerk

Een expertisenetwerk of een expertisepool is een breed netwerk van verschillende deskundigen waar een wijkteam een beroep op kan doen. Een netwerk heeft geen vaste overlegmomenten, leden zoeken elkaar op indien nodig. Dit model komt in de praktijk het meest voor (68%), (VNG Monitor, dec 2015).

  1. De triagemedewerker als schakel

Een triagemedewerker zorgt voor de verbinding tussen het sociaal wijkteam en expertiseteam of -netwerk. In een klein deel van de Nederlandse gemeenten of regio’s (6%) treedt een triagemedewerker op.