Community Abonneren
×

Georganiseerde eerstelijnszorg als aanjager doelmatigheid

Kwaliteitsmedewerker prescriptiemodule van Zorggroep Medicamus is de motor achter doelmatig voorschrijven.

Daar waar de verbeterresultaten van de prescriptiemodule van Zilveren Kruis achterbleven heeft de farmaceutisch consulent van Medicamus meer succes in haar regio. Hoewel de definitieve resultaten nog berekend moeten worden, is de reële verwachting dat de 150.000 inwoners en patiënten betere zorg hebben gehad tegen lagere kosten. 

Sinds 2011 gebruikt Zilveren Kruis voor de beoordeling van de prescriptiemodule de uitslagen van de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen. Hoewel veel huisartsen openstaan voor verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid, zijn er ook zaken die de motivatie van huisartsen om aan de slag te gaan met prescriptie ondermijnen. Zoals de onduidelijke spiegelinformatie, lastig toegankelijke VEKTIS-bestanden, verouderde validatierapporten van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (2011), het onvermogen om te achterhalen wat er mis is gegaan en tijdgebrek. Het gevaar van de financiële beoordeling die hieraan vastzit, zet huisartsen aan tot indicatorgericht voorschrijven. Op die manier schieten de indicatoren helaas hun doel voorbij. Dat moest anders, vond Zorggroep Medicamus.

Initiatief bij de zorggroep

De huisartsengroep in Putten vroeg Zorggroep Medicamus eind 2014 om hen te ondersteunen bij de module doelmatig voorschrijven. De zorggroep stelde vervolgens een kwaliteitsmedewerker prescriptiemodule aan, gesteund door alle huisartsen en daarmee aansluitend bij de vier basale drijfveren van deze professionals: kwaliteitsverbetering, werkdrukreductie, inkomstenverhoging en autonomie & invloed. Deze kwaliteitsmedewerker is Engelien Bosman, die als apothekersassistente en farmaceutisch consulent veel ervaring heeft opgedaan. Zij blijkt met haar enthousiasmerende werkwijze de juiste vrouw op de juiste plek te zijn.

Hands on

Door hands on problemen op te lossen en huisartsen en apothekers te ondersteunen, worden de betrokkenen geënthousiasmeerd. Er is bijvoorbeeld een zoekprogramma in het HIS opgesteld, waarmee de farmaceutische informatie met één druk op de knop real time beschikbaar is. Daarnaast heeft Bosman de indicatorenset samengevat in twee pagina’s, waarin staat welke voorwaarden er bij de verschillende indicatoren horen. Ook heeft ze samen met de artsen de patiënten bij wie een interventie nodig was in kaart gebracht. Dit alles om inzicht te geven en duidelijke acties te kunnen formuleren.