Community Abonneren
×

Zuid-Limburgse proeftuinen omarmen ‘marktplaats’ voor burenhulp

Zuid-Limburgse proeftuinen omarmen ‘marktplaats’ voor burenhulp WeHelpen

Kern van Positieve Gezondheid is dat zorgverleners de handen meer op de rug houden en eerder coachen om zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. De website wehelpen.nl stimuleert burgers het heft in eigen handen te nemen. Iedereen kan er diensten aanbieden én vragen aan mensen in de buurt. Oprichter Coen van de Steeg. “Zo ontstaat een netwerk van mensen die samen zélf de zorg verbeteren.”

Na een fietsongeval kwam Coen van de Steeg in 2008 thuis te zitten met zwaar hersenletsel. Tijdens zijn revalidatie zocht de voormalig directeur uit de ICT naar nieuw perspectief. “Ik wilde iets betekenen, de capaciteit aanboren die er nog wel was. Dus als ik toch moest wandelen om te herstellen, kon ik net zo goed de hond van die vrouw met een gebroken heup meenemen? Misschien kon iemand anders míjn vrouw dan weer ontlasten als mantelzorger? Wat als nou meer mensen voor elkaar in actie zouden komen? Voîla, zo is het idee van de coöperatie WeHelpen geboren.”

Van de Steeg is inmiddels weer helemaal op de been als full time directeur van WeHelpen. Via de website www.wehelpen.nl kan iedereen informele, eenvoudige diensten aanbieden en vragen aan mensen in de buurt. Die hulp varieert van een keer een boodschapje doen tot wekelijkse ondersteuning van bijvoorbeeld mantelzorgers. In 2012 is WeHelpen opgericht door zorgverzekeraars CZ, Achmea en Menzis, Bureauvijftig, PGGM, Rabobank, The Caretakers en VitaValley. CZ-voorzitter Wim van der Meeren ziet WeHelpen als een mooie manier om ‘zelfredzaamheid van mensen te bevorderen en met verantwoorde informele oplossingen de formele zorg te ontlasten.’

Proeftuinen

Samenwerking tussen zorginstellingen en het sociaal domein zijn volgens Van de Steeg cruciaal om WeHelpen succesvol te maken. In de drie Zuid-Limburgse proeftuinen MijnZorg, Anders Beter en Blauwe Zorg zetten zorgorganisaties zich daarvoor samen met de provincie Limburg in.

WeHelpen past binnen de doelstelling van de proeftuinen: het creëren van betere, betaalbare zorg en gezondheid. Ziekenhuizen, huisartsen, gemeente, zorgverzekeraar, thuiszorg-, welzijns- en patiëntenorganisaties en maatschappelijke partners. Ze werken allemaal samen om de bekendheid van wehelpen.nl te vergroten en stimuleren inwoners om er gebruik van te maken.

Auteur: Ingrid Beckers